Yıllık İzinde Çalışıldığı Nasıl İspat Edilir?

Ceza Hukukunda Fikri İçtima Nedir?

Yıllık İzinde Çalışıldığı Nasıl İspat Edilir?

Yıllık izinlerin kullandırılmadığına ilişkin açılan alacak davalarında Yargıtay, yıllık ücretli izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükünün işverene ait olduğunu, işverenin yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer belge ile kanıtlaması gerektiğine hükmetmek­tedir. O kadar ki işçinin yıllık iznini kullandığı tanık ifadeleri ile dahi kanıtlanmaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat