Yedieminliği İhtimal Şikayet Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Yedieminliği İhtimal Şikayet Dilekçesi

…………………………..İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :….8.icramüdürlüğü 2012/41

ŞİKAYETDE BULUNAN :

ŞİKAYET OLUNAN :

SUÇ :Yedieminliği suistimal

OLAYLAR :
1-Alacaklı olarak tarafıma borçlu bulunan ……………………. aleyhine ………..8 icra müdürlüğünün 2012/41es.sayılı takip dosyası ile takibe geçilmiş ve bu takip sonucunda borçlu evine hacze gidilmiştir.
2-Haciz sırasında borçlunun malları haczedilmiş ve yediemin sıfatıyla borçlu eşi Mormenekşe”ye bırakılmıştır.
3-Yediemin olarak bırakılan mahcuz malları borçlu eşi Mormenekşeden”den satışa esas olmak üzere satılacağından kendisinin bu yediemin olaRAK aldığı malları getirmesi için İHTAR(Muhtıra)gönderilmiş olup şimdiye kadar ne malları getirmiş nede malın değerini getirmiştir.
4-Yediemin olan Mormenekşeye”ye gönderilen İHTAR”namede aldığın malları getirmesini getirmez isen yedieminliği suistimal suçunda şikayet olunacağı 22/03/2012tarihinde tebliğ etmemize rağmen bu güne kadar ne mahcuz malları icraya getirmemiş nede malların değerini getirmiş olup yedieminliği suistimal suçu işlemiştir.

DELİLLER : …………8.İcra Müdürlüğünün 2012/41 Esas sayılı
dosyası ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK.Mad.336/a

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ettiğim nedenlerle yediemin olarak kendisine teslim olarak verilen malı vermeyen sanığın cezalandırılmasını masraf ve ücreti yedieminden tahsiline karar verilmesini, saygıyla
arz ve talep ederim……/…./2017

ŞİKAYETÇİ
Adı ve Soyadı
İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat