Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi

………………….SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ANKARA
DOSYA NO :…….

MÜDAHELE
TALEBİNDE BULUNAN :…….

VEKİLİ :…….

DAVACI :…….

VEKİLİ :…….

DAVALI :…….

KONU : Davacı yanında davaya katılmamıza karar verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR :
1-Davacı tarafından, alt kiracısı davalıya karşı açılan kiralananın kötü kullanılmasından doğan alacak davasının neticesi, davacının müvekkilimizin kiracısı olması nedeni ile müvekkilimizin haklarını da etkileyecektir. Bu nedenle davacının yanında katılan davacı olarak yer almak istiyoruz.

2-Davacı müvekkilimizin kiracısıdır. Kendisine bütün olarak kiraladığımız apartman dairesinin bir odasını davalıya alt kiracı olarak kiralamıştır. Alt kiracı müvekkilimize ait olan dairenin kendi kullandığı odasını ve müşterek alanları hor kullanmış, -kendi deyimi ile sanat yapmış – müvekkilimizin deyimi ile ise her tarafı rengarenk boyayarak perişan etmiştir. Müvekkilimizin davacıyı …….Noterliğinin ……. tarih ve ……. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile uyarmış ve bunun üzerine davacı davalıya karşı bu davayı açmıştır.

3-Müvekkilimizi yakından ilgilendiren bu davada Katılan Davacı olarak yer almak istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : HMK 66-70 ve sair mevzuat.

KANITLAR : Kira sözleşmesi, tanıklar, ihtarname ve diğer kanıtlar

İSTEM SONUCU :
Açıklanan nedenler ile Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü; Davacı yanında davaya katılmamıza, karar verilmesini talep ederiz.

MÜDAHALE TALEBİNDE
BULUNAN VEKİLİ
Av…….

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat