Haczedilemezlik Dava Dilekçesi

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Haczedilemezlik Dava Dilekçesi

………………….NÖBETCİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYET EDEN
BORÇLU :Adı ve Soyadı. Adresi

KARŞI TARAF
ALAÇAKLI :Adı ve Soyadı.Adresi

KONU :Hacze itirazımdır.

İZAHI : 1-Alacaklı tarafından ……2.İcra Müdürlüğü’nün 20…./….E sayılı dosyası ile aleyhime yapılan icra takibi sonucunda …/…/20…. tarihinde evimde yapılan haciz sırasında vazgeçilmesi mümkün olmayan ,Ailece günlük yaşamımızı idame ettire bileceğim ev eşyalarımdan,Tüm ailenin ortak kullanımından yararlandığı çamaşır makinası,iki adet çekyat tabir edilen gündüz üzerinde oturulup gecede cocukların yatak olarak kullandığı yatağın iki adet olduğu gerekçe gösterilerek bir tanesini, salon ve odada bulunan halının iki tane olması gerekçe gösterilerek bir tanesini,lise ve üniversitede okuyan çocuklarımın eğitimini ve kendi gelişimlerini tamamlaya bilmesi için Ansiklobedi ve kitap yerini tutan kullanmakta oldukları bilgi sayarı,mutfakta çoğunlukta ekmek yapımında ve arasıra börek yapımında kullanılan migro dalga denilen elde taşına bilen küçük fırınımızı,yine tüm ailenin kullandığı ve ısınma aracı olan bir adet tel ısıtıcı ocağımız,HACİZ EDİLMİŞTİR.

2-Ayrıca haciz edilen bu günlük yaşamımızı idame ettire bileceğimiz eşyalarımızın haciz edilip,muhafaza altına alınıp götürülmesi neticesinde,tüm aile fertleri olarak çok güç durumu düşmüş olduğumuzdan işbu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER: İİK .m.82 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ: İcra dosyası ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü;

1-Usulsüz yapılan haczin durdurulması ve kaldırılmasına.Tüm eşyalarımızın iadesi ile iade masraflarının karşı tarafa yükletilmesine

2-Yargılama masraflarının karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini,Saygı ile dilerim. ../../20…

Şikayet Eden Borçlu
Adı ve Soyadı

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat