İcra Dosyasının Yenilenmesi Talebi

…………………………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Dosya No:….

ALACAKLI : Adı ve Soyadı,TC.

BORÇLU : Adı ve Soyadı TC.

KONU : Yenileme Talebi Hakkında

AÇIKLAMA : Yukarıda numarası belirtilen dosya işlemden kaldırıldığından yenileme istemi zorunlu olmuştur.

TALEP : Yenileme dilekçemizin kabulü ile bir suretinin borçluya tebliğini saygılarımla talep ederim. ../../2015

Yenileme Talebinde Bulunan
Adı ve Soyadı
İmza

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat