Yediemin Şikayet Dilekçesi

                          CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                                   ….

 

YAKINAN                 :

VEKİLİ                      :

ŞÜPHELİ                   :

SUÇ                            : Yedieminlik Görevini Suistimal.

SUÇ TARİHİ            : 24.10.2008

İCRA DOSYASI        : 

 

AÇIKLAMALAR     :

1- Müvekkilimiz yukarıda belirtilen icra dosyası ile sanık hakkında icra takibi başlatmış olup takip kesinleştikten sonra borcun ödenmemesi üzerine 02.09.2008 tarihinde hacze gidilmiş ve haczedilen menkul mallar şüpheliye yediemin olarak teslim edilmiştir.

 2- Borçlunun adresine hacizden sonrada icra dosyasına ödeme yapmaması üzerine haczedilen malların muhafaza altına alınması için borçlunun adresine gidilmişse de kendisine yediemin olarak teslim edilen malların adresten kaçırıldığı tespit edilmiş ve haciz zaptına bu durum görevli memur tarafından yazılmıştır.

 

HUKUKİ NEDENLER        : 5237 S. K.  m. 289 ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle sanığın eylemine uyan 5237 S. K.  m. 289 uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak sanık hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.12.01.2009

 

 

 

Yakınan Vekili

 

Eki                  :Onanmış Vek.Sureti

Haciz Tutanakları

 

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...