Yaş Büyütme Dilekçesi

                           ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                                                         ….

 
DAVACI          :
VEKİLİ           :
DAVALI          :
D.KONUSU    :Müvekkilin nüfus kaydında 07.04.1982 olarak yer alan doğum tarihinin
20.02.1981 olarak düzeltilip kayda geçirilmesi talebidir.
OLAYLAR     :1-Müvekkilin doğum tarihi nüfus kaydında 07.04.1982 olarak görünmektedir.
2-Oysa müvekkilin gerçek doğum tarihi 20.02.1981 dir.Hernedense doğum tarihi nüfusa yanlış kaydedilmiştir.
3- Doğum tarihinin Nüfus kütüğüne yanlış yazılması resmi ve özel işlerde bazı sorunlar yarattığından işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
H.NEDENLER:MK,HMUK ve sair mevzuat.
S.DELİLLERİ :Nüfus kaydı,tanık beyanı,doktor raporu,doğum tutanağı sair deliller.
N.TALEP         :Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilin doğum tarihinin 20.02.1981 olarak düzeltilip nüfus kaydına geçirilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.
E K İ       :Onanmış Vekaletname sureti.
Nüfus kaydı                                                                         Davacı Vekili
Doğum Tutanağı

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat