Yenileme Dilekçesi                     


                                   ….SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
…..
DOSYA NO                         :
YENİLEME İSTEMİNDE BULUNAN   :
VEKİLİ                                :
KONU                                  :Yukarıda dosya numarası  belirtilen davamızın kaldığı yerden
devam etmek üzere yenilenmesi talebidir.
İZAH                                   :Yukarıda dosya numarası belirtilen davamızın 26,01.2010 tarihli duruşmasında bulunamayışımız nedeni ile dava müracaata bırakılmıştır.HUMK.md.409 gereğince davamızı yeniliyoruz.
SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda arz ve izah edilin nedenlerden dolayı davamızın kaldığı yerden devam etmek üzere yenilenmesine,duruşma günü verilerek taraflara duruşma gününü belirtir davetiye gönderilmesine karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz.26.02.2010
 
DAVACI VEKİLİ
Eki         :
Tebligat gideri.
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat