Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YARGITAYIN BOZMA KARARINA KARŞI DİRENME KARARI VERİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DİRENME KARARI VERİLMESİNİ

İSTEYEN (SANIK)              :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

SUÇ                                       :Taksirle ölüme sebebiyet verme
KONU                              :Yargitayın Bozma Kararına Karşı Direnme Kararı Verilmesi Talebimizdir
AÇIKLAMALAR                :

………………..Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve Esas ……../….., Karar ………/… sayılı kararı ile mahkeme müvekkilimin suçsuz olduğu kanaatine ulaşarak müvekkilimin beraatine karar vermiştir.

Müdahilin verilen kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay ilgili Dairesi yerel mahkeme kararını bozmuştur. Yerel mahkeme kararı doğrudur. Mahkemenizden Yargıtay ilgili Dairesinin bozma kararına karşı direnmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  CMK. md. 307 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda sunulan ve re’sen belirlenecek durumlar karşısında Yargıtay’ın ilgili Dairesi tarafından verilen bozma kararına karşı direnme kararı verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                                              Sanık Vekili

Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat