Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ – YURTDIŞINDA BULUNAN DAVALI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

YARGILAMANIN

YENİLENMESİNİ

İSTEYEN (DAVALI)           :

 

VEKİLİ                  :

                                                

KARŞI TARAF

(DAVACI)                            :

       

KONU                                   : Yargılamanın iadesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Davacı tarafından müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde …./…. esas ile ../../…. tarihinde açılan  ………….. davası, dava dayanağı olan senet geçerli sayılarak, aleyhimize sonuçlanmış ve bu karar kesinleşmiştir.

 

2- Ancak dayanak senedin sahte olduğu, ……………. Mahkemesi’nin ../../…. tarih, …./…. E. ve …./…. K. sayılı kararıyla tesbit edilmiş ve bu karar da kesinleşmiştir.

 

3- Böylece mahkemenizin aleyhimize verdiği kararın dayanağı ortadan kalkmış ve onu tamamen değiştirecek nitelikte bir durum ortaya çıkmıştır.

 

4- Bu sebeple, Yargılamanın Yenilenmesini talep zarureti hasıl olmuştur. Müvekkilim, mahkemenizce takdir edilecek teminatı da yatırmaya hazırdır.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK m. 374 vd. ve sair mevzuat.

DELİLLER                           : …………. Mahkemesi’nin …./…. E. sayılı dosyası, Dava dosyası, tebligatlar, tanıklar ve sair deliller.

 

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle müvekkilim aleyhine evvelce mahkemeniz tarafından verilen ve kesinleşen kararın icrasının durdurulmasına, Yargılamanın yenilenmesi talebimiz kabul edilerek, yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararınızın ortadan kaldırılmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ

TALEP EDEN VEKİLİ

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat