YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :…………/…………..
YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ TALEP EDEN                                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yargılanmasnın Yenilenmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :Mahkemenizin …/…/… tarih ve E. …., K. …. sayılı kararının İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53. maddesinin birinci fıkrasının ….. bendi uyarınca yargılamanın yenilenmesi yoluyla kaldırılmasından sonra, dava konusu tarh ve ceza kesme işleminin iptali isteminden ibarettir.

YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ GEREKTİREN SEBEBİN

Gerçekleştiği Tarih              :  …/…/…

Davanın Özeti                      :  …..

YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİNİN GEREKÇELERİ

1-    …..

2-    …..

3-    …..

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan sebeplerle Mahkemenizin …/…/… tarih ve ………../………. E., ………../………. K. sayılı kararının İdari Yargılama Usulü Kanununun 53. maddesinin birinci fıkrasının ….. bendi uyarınca yargılamanın yenilenmesi yoluyla kaldırılmasından sonra, dava konusu tarh ve ceza kesme işleminin iptalini ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini bilvekale talep ederim.

                                                                                                                              Yargılanmanın Yenilenmesini

                                                                                                                             Talep Eden Vekili

                                                                                Av.

 

Ekler                                     :

1-     Dayanılan sebebe ilişkin belge

2-     …..

3-     …..

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat