Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YARDIM NAFAKASININ ARTIRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yardım Nafakası Artırımı Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davalının anne ve babası olan müvekkiller, yardım ve bakıma muhtaç yaşlı insanlardır. Bu nedenle, davalı oğullarından yardım nafakası istemek zorunda kalmışlardır.
  2. …………………… Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve ………./………… E., ………./………… K. sayılı kararı ile her bir müvekkil için …………….. TL nafaka bağlanmıştır. Aradan geçen uzun zaman zarfında, aldıkları nafaka ihtiyaçlarını karşılamamaya başlamıştır. Bu nedenle, nafakanın günün ekonomik şartları dikkate alınarak artırılması için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Mahkeme kararları ve sair yasal delail.

HUKUKİ SEBEPLER          :  MK md. 365, HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda sunulan nedenlerle, davamızın kabulü ile davalıların babası için, ……………..TL yardım nafakasının …………. TL artırılarak …………. TL’ye çıkarılmasına, annesi için ………….TL nafakanın ………… TL artırılmak suretiyle aylık …………..TL’ye çıkarılmasına, yargılama harç ve masraflarının, vekalet ücretinin davalılar  üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Davacılar Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat