Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YARDIM NAFAKASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yaş Tashihi Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkillerim ………  ve ………. yaşlarında evli bir çifttir. Yaşlandıkları için malvarlıklarını oğulları….. ve ……….’ya devretmişlerdir. Ancak oğulları anne ve babalarına hiçbir maddi yardımda bulunmamışlardır. Müvekkillerimin şu anda maddi durumları iyi değildir ve bakıma muhtaçtırlar. Davalıların ise,  maddi durumları iyidir. Müvekkillerim bakıma muhtaç oldukları ve kendi geçimlerini sağlayamadıkları için, bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları, şahit, bilirkişi vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 364-365 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle, haklı davamızın kabulü ile, davalı ……..’dan aylık …….. Türk Lirası, diğer davalı …….’den …….. Türk Lirasının ayrı ayrı her ay yardım nafakası olarak tahsiline ve müvekkillere verilmesine, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

 

Davacılar Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat