Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YARDIM NAFAKASI TALEBİ – ANNE VEYA BABANIN ÇOCUKLARINDAN

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yaş Tashihi Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkilem ………. yaşında ve dul olup, tüm malvarlığını daha önce davalı çocuklarına devretmiştir. Ancak çocukları kendisine hiçbir maddi yardımda bulunmamışlardır. Müvekkilimin şu anda maddi durumu iyi değildir ve başka hiçbir geliri de bulunmadığından bakıma muhtaçtır. Davalıların ise, maddi durumları iyidir. Yaşlı annelerine bakmak kendileri için hem yasal ve hem de ahlaki bir yükümlülüktür. Müvekkilem bakıma muhtaç olduğu ve kendi geçimini sağlayamağı için, bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları, şahit, bilirkişi, yemin ve sair tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 364-365 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz ve izah edilen nedenlerle, haklı davamızı kabulü ile, davalılardan aylık …………….. TL’şer yardım nafakasının ayrı ayrı her ay tahsiline ve müvekkileme verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.

 

Davacı Vekili

                                                                                                                       Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat