Yalan Tanıklık Suç Duyurusu Dilekçesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Yalan Tanıklık Suç Duyurusu Dilekçesi

……………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
Müşteki : ……………… (T.C.:…………….)
Vekilleri :………………………………….
Şüpheli : ……….T.C.:2……………….
Konu : Yalancı Tanıklık Yapma (TCK. md. 272 v.d.)
Açıklamalar :
1- Müvekkil, inşaat/taahhüt işleriyle uğraşan bir iş adamıdır. Bir tarafta müteahhit sıfatıyla müvekkil, diğer tarafta kat malikleri sıfatıyla şüpheli ve şüphelinin kardeşleri, hissedarı oldukları gayrimenkulün yıkılarak yerine yeni bir gayrimenkul yapımı hususunda aralarında anlaşmışlar ve taraflar hep birlikte notere giderek Üsküdar 3. Noterliği’nin…. Şubat 2011 tarih ve …Yevmiye Numarasıyla Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı Sözleşmesini talepleri doğrultusunda notere düzenlettirmişler ve düzenlettirdikleri bu sözleşmeyi birlikte imzalamışlardır.
2- Sözleşme gereği şüpheli ve kardeşlerine ait olan eski bina, müvekkil tarafından yıkılmış ve yerine yeni bir inşaat yapılarak hak sahiplerine ayrı ayrı daireleri teslim edilmiştir. Fakat yeni binanın ayıplı olduğu ve eksik bazı işlerin yapıldığı iddiasıyla şüphelinin kardeşleri, müvekkilime karşı……………. …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/…Esas sayılı dosyasıyla alacak davası ikame etmişler, şüpheli de davanın 26.06.2014 tarihli duruşmasında tarafımızdan tanık olarak gösterilmiş ve duruşmaya çağrılmıştır. Şüpheli …’un, şahitlik yapacağı dosyada davacılarla her ne kadar öz kardeş olsa da yalan söylemeyeceği ve şahit olduğu her şeyi dosdoğru söyleyeceğini düşündüğümüz için tanık olarak duruşmaya çağrılmıştır.
Şüpheli, ‘‘namusu, şerefi ve kutsal saydığı tüm inanç ve değerleri üzerine’’ yeminli olarak beyanının alınmasına rağmen davaya konu daireleri teslim alanın kendisi olması rağmen, kendisinin ayrıca söz konusu dairelerde kimin ne şekilde tasarruf sağladığını bilmesine rağmen, bildiği ve imzasıyla da onayladığı ayrıca beyan ettiği bazı hususları bilmediğini söylemiş ya da olan şeyleri olmamış, olmayan şeyleri de aksi olmasına rağmen olmuş gibi beyan etmiştir.
Şüpheli’nin yalan olduğunu iddia ettiğimiz beyanları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.
1- Müvekkilin yapmayı taahhüt ettiği şüpheliye düşecek olan daire, sözleşmenin kat paylaşım planına göre zaten inşaat sözleşmesi ekinde sözleşme gününde belirlenmiştir, noter huzurunda düzenlenen sözleşmede şüpheliye düşecek olan daire zaten zemin katta olacaktır. Sözleşmenin ekinde bulunan daire paylaşım krokisine göre şüpheli kendisinin zemin katta daire alacağını sözleşme günü bilmektedir, oysa duruşmada ‘..Ben de davalı müteahhit ile sözleşme yaptım. Ben da hak sahibiyim. Bana 3.katı vereceklerdi. Teslim de bana giriş katı vermişler. Ben hem davacılara hem de müteahhite kırıldım…’ demiştir, yani açıkça kendisine düşen bağımsız bölümün neresi olacağını noterde bilmesine, bildiğini de imzalamasına rağmen ve kendisine düşen daireyi imzası karşılığında görüp gezerek beğenerek teslim almasına rağmen mahkeme hakimini yanıltmak gayesiyle gerçeğe alenen aykırı yeminli ifade vermiştir.
2- Ekte bulunan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin hiçbir kelimesinde ve ayrıca hiçbir yazılı belgede müvekkilin kira ödeme taahhüdü olmamıştır, buna rağmen şüpheli gerçeğe aykırı olmasına rağmen, sırf mahkemeyi yönlendirme gayesiyle ‘…Müteahhit Başında kiraları ödeyeceğini taahhüt etti….’ demiştir, oysa bunu kanıtlayabilecek bir delil yoktur, şüpheli tanık sırf kardeşlerinin davayı kazanması için gerçeğe açıkça aykırı beyanıyla adaleti yanıltmıştır.
3- Şüpheli duruşmada ‘…bana daire tesliminde beni çağırdılar. Ben daireyi teslim aldım. İmzamı attım. Sorun çıkarmadım. 12 daire idi. 6 sı müteahhitin. 6 sı toprak sahibinindi. Ben dahil 5 daire verdiler…’ demiştir. Oysa şüpheli, noter sözleşmesine, aşağıda bulunan ek maddeye, yukarıda daire paylaşım şemasına açıkça aykırı beyanda bulunmuş, gerçekleri bilmesine rağmen kasten mahkemede yalan söylemiş, duruşmadaki yalan beyanına karşı ayrıca soru sorduğumuzda da yalan beyanında direnmiştir.
4- Şüpheli, duruşmada ‘…Ne zaman teslim aldıklarını tam olarak bilmiyorum. Davacılar ile müteahhit arasında sorun çıkmış, ben davacıların yerinde kimin oturup oturmadığını bilmiyorum…’ demiştir, halbuki şüpheli müvekkilimden teslim aldığı binada ikamet etmesine rağmen, kardeşleriyle de komşu olmasına ve kardeşlerinin de daireleri teslim alır almaz buralara bazı kiracıları yerleştirmelerine rağmen, ayrıca mahkeme hakimi şüpheliye kardeşlerinin duruşmasında tanıklıktan çekinme hakkını hatırlatmasına rağmen şüpheli tanıklık yapacağını beyan etmiş, fakat özellikle gerçekleri beyan etmekten kaçınmıştır.
5- Şüpheli duruşmada ‘…arsa sahiplerine verilecek 6 dairenin birisi satılacak yer parası olarak belediyeye verilecekti. Yer parasının belediyeye kimin verdiğini bilmiyorum. Ara daire satılınca yer parası olarak belediyeye verilecekti. Ancak müteahhit mi verdi diğerleri mi verdi bilmiyorum…’ demiştir. Fakat şüpheli dairesini müvekkilimden teslim aldığında, teslim tutanağında ‘Tapu Tahsisli Arsa Bedelinin Tutarı olan …………….. TL Müteahhit ……… tarafından ilgili Vakıflar Bankası aracılığıyla Belediye birimine yatırılmıştır’ demiş ve bu tutanağı imzalamıştır.
Duruşmada bu husus vurgulanarak kendisine sorulmasına rağmen bu gerçeği kendi imzasıyla teyit etmesine rağmen inkar etmiştir. Yani şüpheli, tanık ifadesinde teslim sözleşmesi imzaladığını, teslim edilecek binayı usulen de olsa incelediğini beyan etmiş, hülasaa bu tutanağı rızaen imzaladığını duruşmada dahi kabul etmesine rağmen, ayrıca gerçekleri de kendi imzasıyla teyit etmesine rağmen mahkemede yalan beyanda bulunmuş ve adaleti yanıltmıştır.
NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve resen nazara alınacak sebeplerle, özetlediğimiz 5 maddeden ibaret olan, kısmen ve tamamen yalan olduğunu iddia ettiğimiz beyanların adaletin tesis edilmesine zarar vermesi, tanığın yalan yere yemin etmesine rağmen ve gerçeğe aykırı beyanlarına rağmen ısrarla soru sorduğumuzda da beyanından rücu etmeyerek bildiği gerçeklere aykırı hareket etmesinden sebep, yapılan yargılamanın selametine engel olması sebebiyle kamu adına şüpheli hakkında kovuşturma kararı verilerek iddianame düzenlenmesini bilvekale talep ederim.02……20…
DELİLLER :
Şikayetçi
Müşteki …… Vekili
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat