UZLAŞTIRMA RAPORU ÖRNEĞİ                                            

 

 Uzlaştırma No                                                               :                  

Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No                     :

 Mahkeme Esas No                                                       :

 Uzlaştırma konusu suç / suçlar                                     :

 Uzlaştırmacının                                                              :

Adı ve Soyadı                                                       :

Sicil Numarası                                                       :

İletişim Adresi                                           :

Görevlendirme tarihi                                                    :

 

Dosya içindeki belgelerin birer örneğinin

 verildiği / Uzlaştırma süresinin başladığı tarih         :

Uzlaşma teklif tarihi                                                     :

 Ek süre verilme tarihi ve süresi                                    :

 Şüphelinin / Sanığın / Kanunî temsilcisinin       :

Adı ve Soyadı                                                       :

T.C. kimlik numarası                                              :

Adresi                                                                   :

 Müdafiin                                                                        :

Adı ve Soyadı                                                       :

T.C. kimlik numarası                                             :

Adresi                                                                   :

Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası           :

Mağdur/Katılan / Suçtan zarar görenin /

 Kanunî temsilcisinin                                          :

Adı ve Soyadı                                                       :

T.C. kimlik numarası                                              :

Adresi                                                                   :

Vekilin                                                                           :

Adı ve Soyadı                                           :

T.C. kimlik numarası                                              :

Adresi                                                                   :

Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası          :

Tercümanın                                                                    :

Adı ve Soyadı                                                       :

T.C. kimlik numarası                                              :

Adresi                                                                   :

Taraflardan biri yabancı ülkede oturuyorsa

 Türkiye’de göstereceği ikametgâhı                            :

 

Taraflardan biri yabancı ve Türkiye’de göstereceği

 bir ikametgâhı yok ise ülkesindeki ikametgâhı           :

Raporun düzenlendiği yer ve tarihi                  :

 Uzlaştırma süresi                                                          :  (        ) Gün

 Uzlaştırma sonucu                                                         :

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tarafların üzerinde anlaştıkları edim, edimin yerine getirilme şekli ve zamanı:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Uzlaştırmanın başarısızlıkla sonuçlanması hâlinde nedenleri:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

İmzalar                      

Şüpheli / Sanık                     :

 Mağdur / Katılan     :

 Suçtan zarar gören               :

 Müdafi                                  :

 Vekil                                     :

 Kanunî temsilci                    :

 Uzlaştırmacı                          :

 

ONAY ŞERHİ

 

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet Savcısı / Hâkim

 

 

 

ONAYLAMAMA GEREKÇESİ:

 

 

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet Savcısı / Hâkim