UZLAŞTIRMA RAPORU ÖRNEĞİ                                            

 

 Uzlaştırma No                                                               :                  

Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No                     :

 Mahkeme Esas No                                                       :

 Uzlaştırma konusu suç / suçlar                                     :

 Uzlaştırmacının                                                              :

Adı ve Soyadı                                                       :

Sicil Numarası                                                       :

İletişim Adresi                                           :

Görevlendirme tarihi                                                    :

 

Dosya içindeki belgelerin birer örneğinin

 verildiği / Uzlaştırma süresinin başladığı tarih         :

Uzlaşma teklif tarihi                                                     :

 Ek süre verilme tarihi ve süresi                                    :

 Şüphelinin / Sanığın / Kanunî temsilcisinin       :

Adı ve Soyadı                                                       :

T.C. kimlik numarası                                              :

Adresi                                                                   :

 Müdafiin                                                                        :

Adı ve Soyadı                                                       :

T.C. kimlik numarası                                             :

Adresi                                                                   :

Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası           :

Mağdur/Katılan / Suçtan zarar görenin /

 Kanunî temsilcisinin                                          :

Adı ve Soyadı                                                       :

T.C. kimlik numarası                                              :

Adresi                                                                   :

Vekilin                                                                           :

Adı ve Soyadı                                           :

T.C. kimlik numarası                                              :

Adresi                                                                   :

Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası          :

Tercümanın                                                                    :

Adı ve Soyadı                                                       :

T.C. kimlik numarası                                              :

Adresi                                                                   :

Taraflardan biri yabancı ülkede oturuyorsa

 Türkiye’de göstereceği ikametgâhı                            :

 

Taraflardan biri yabancı ve Türkiye’de göstereceği

 bir ikametgâhı yok ise ülkesindeki ikametgâhı           :

Raporun düzenlendiği yer ve tarihi                  :

 Uzlaştırma süresi                                                          :  (        ) Gün

 Uzlaştırma sonucu                                                         :

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tarafların üzerinde anlaştıkları edim, edimin yerine getirilme şekli ve zamanı:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Uzlaştırmanın başarısızlıkla sonuçlanması hâlinde nedenleri:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

İmzalar                      

Şüpheli / Sanık                     :

 Mağdur / Katılan     :

 Suçtan zarar gören               :

 Müdafi                                  :

 Vekil                                     :

 Kanunî temsilci                    :

 Uzlaştırmacı                          :

 

ONAY ŞERHİ

 

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet Savcısı / Hâkim

 

 

 

ONAYLAMAMA GEREKÇESİ:

 

 

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet Savcısı / Hâkim

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...