Uzlaştırma Raporu Örneği

0
141

UZLAŞTIRMA RAPORU ÖRNEĞİ                                            


 
 Uzlaştırma No                                                               :                  
Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No                     :
 Mahkeme Esas No                                                       :
 Uzlaştırma konusu suç / suçlar                                     :
 Uzlaştırmacının                                                              :
Adı ve Soyadı                                                       :
Sicil Numarası                                                       :
İletişim Adresi                                           :
Görevlendirme tarihi                                                    :
 
Dosya içindeki belgelerin birer örneğinin
 verildiği / Uzlaştırma süresinin başladığı tarih         :
Uzlaşma teklif tarihi                                                     :
 Ek süre verilme tarihi ve süresi                                    :
 Şüphelinin / Sanığın / Kanunî temsilcisinin       :
Adı ve Soyadı                                                       :
T.C. kimlik numarası                                              :
Adresi                                                                   :
 Müdafiin                                                                        :
Adı ve Soyadı                                                       :
T.C. kimlik numarası                                             :
Adresi                                                                   :
Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası           :
Mağdur/Katılan / Suçtan zarar görenin /
 Kanunî temsilcisinin                                          :
Adı ve Soyadı                                                       :
T.C. kimlik numarası                                              :
Adresi                                                                   :
Vekilin                                                                           :
Adı ve Soyadı                                           :
T.C. kimlik numarası                                              :
Adresi                                                                   :
Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası          :
Tercümanın                                                                    :
Adı ve Soyadı                                                       :
T.C. kimlik numarası                                              :
Adresi                                                                   :
Taraflardan biri yabancı ülkede oturuyorsa
 Türkiye’de göstereceği ikametgâhı                            :
 
Taraflardan biri yabancı ve Türkiye’de göstereceği
 bir ikametgâhı yok ise ülkesindeki ikametgâhı           :
Raporun düzenlendiği yer ve tarihi                  :
 Uzlaştırma süresi                                                          :  (        ) Gün
 Uzlaştırma sonucu                                                         :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tarafların üzerinde anlaştıkları edim, edimin yerine getirilme şekli ve zamanı:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Uzlaştırmanın başarısızlıkla sonuçlanması hâlinde nedenleri:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
İmzalar                      
Şüpheli / Sanık                     :
 Mağdur / Katılan     :
 Suçtan zarar gören               :
 Müdafi                                  :
 Vekil                                     :
 Kanunî temsilci                    :
 Uzlaştırmacı                          :
 
ONAY ŞERHİ
 
Tarih, mühür ve imza
Cumhuriyet Savcısı / Hâkim
 
 
 
ONAYLAMAMA GEREKÇESİ:
 
 
Tarih, mühür ve imza
Cumhuriyet Savcısı / Hâkim
 

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...