Uzlaştırma Raporu Örneği

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

UZLAŞTIRMA RAPORU ÖRNEĞİ                                            


 
 Uzlaştırma No                                                               :                  
Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No                     :
 Mahkeme Esas No                                                       :
 Uzlaştırma konusu suç / suçlar                                     :
 Uzlaştırmacının                                                              :
Adı ve Soyadı                                                       :
Sicil Numarası                                                       :
İletişim Adresi                                           :
Görevlendirme tarihi                                                    :
 
Dosya içindeki belgelerin birer örneğinin
 verildiği / Uzlaştırma süresinin başladığı tarih         :
Uzlaşma teklif tarihi                                                     :
 Ek süre verilme tarihi ve süresi                                    :
 Şüphelinin / Sanığın / Kanunî temsilcisinin       :
Adı ve Soyadı                                                       :
T.C. kimlik numarası                                              :
Adresi                                                                   :
 Müdafiin                                                                        :
Adı ve Soyadı                                                       :
T.C. kimlik numarası                                             :
Adresi                                                                   :
Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası           :
Mağdur/Katılan / Suçtan zarar görenin /
 Kanunî temsilcisinin                                          :
Adı ve Soyadı                                                       :
T.C. kimlik numarası                                              :
Adresi                                                                   :
Vekilin                                                                           :
Adı ve Soyadı                                           :
T.C. kimlik numarası                                              :
Adresi                                                                   :
Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası          :
Tercümanın                                                                    :
Adı ve Soyadı                                                       :
T.C. kimlik numarası                                              :
Adresi                                                                   :
Taraflardan biri yabancı ülkede oturuyorsa
 Türkiye’de göstereceği ikametgâhı                            :
 
Taraflardan biri yabancı ve Türkiye’de göstereceği
 bir ikametgâhı yok ise ülkesindeki ikametgâhı           :
Raporun düzenlendiği yer ve tarihi                  :
 Uzlaştırma süresi                                                          :  (        ) Gün
 Uzlaştırma sonucu                                                         :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tarafların üzerinde anlaştıkları edim, edimin yerine getirilme şekli ve zamanı:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Uzlaştırmanın başarısızlıkla sonuçlanması hâlinde nedenleri:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
İmzalar                      
Şüpheli / Sanık                     :
 Mağdur / Katılan     :
 Suçtan zarar gören               :
 Müdafi                                  :
 Vekil                                     :
 Kanunî temsilci                    :
 Uzlaştırmacı                          :
 
ONAY ŞERHİ
 
Tarih, mühür ve imza
Cumhuriyet Savcısı / Hâkim
 
 
 
ONAYLAMAMA GEREKÇESİ:
 
 
Tarih, mühür ve imza
Cumhuriyet Savcısı / Hâkim

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat