Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi

0
85

Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi

Ağır Ceza Mahkemesinin
Esas: …/… Karar: …/…
………….AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
YARGILAMANIN YENİLENMESİ
İSTEMİNDE BULUNAN
(SANIK) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVACI : K. H.
DAVAYA KATILAN : Adı ve Soyadı
SUÇ :………………..
DAVA KONUSU : Yargılamanın yenilenmesi istemi
AÇIKLAMALAR :
1-Müvekkilim hakkında Erzincan Ağır Ceza Mahkemesini …/…/… Tarih ve …/… esas, …/… karar sayılı mahkumiyet kararı zamanında olağan kanun yollarına müracaat edilmesine rağmen sonuç değişmemiş verilen karar kesinleşmiştir.
2- Ceza Muhakemesi Kanununun 311. maddesinin (b) fıkrasına göre, yargılama esnasında olayın tek görgü tanığı olarak dinlenen kişinin hükümlü aleyhine eski bir husumeti dolayısıyla kasıtlı olarak yalan tanıklık yapması neticesinde mahkûmiyetin oluştuğu, bu kişinin vicdanının rahat etmemesi nedeni ile bugün gerçekleri söylemesi üzerine müvekkilimin suçsuz olduğu ortaya çıkmıştır.
3-Bu durumda yargılamanın yenilenmesi için mahkemenize müracaat etme zarureti hâsıl olmuştur. Bu sayede gerçekler ortaya çıkacak ve müvekkilimin suçsuz ve masum olduğu yargı kararız ile de tespit edilecektir.
HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 311 ve ilgili mevzuat.
,SONUÇ VE İSTEM : Müvekkilim hakkında Erzincan Ağır Ceza Mahkemesini …/…/… Tarih ve …/… esas, …/… karar sayılı mahkumiyet kararı ile verilen cezanın infazının durdurulmasına ve yargılamanın yenilenmesi istemimizin kabulü ile yeniden yargılama yapılarak müvekkilim hakkında verilmiş olan mahkûmiyet kararının kaldırılarak müvekkilimin beraatine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
Sanık vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...