Yakalama sırasında ve sonrasında hangi işlemler yapılabilir?

Kolluk yakaladığı kişinin kendisine ve etraftakilere zarar vermesini engelleyecek tedbirleri alır, bu amaca yönelik olarak ölçülü bir biçimde zor kullanma yetkisine sahiptir. Yakalanan kişi üzerinde ancak kaba üst araması icra edilebilir ve bu aramanın amacı da kişinin silah ve benzeri unsurlardan arındırılmasıdır. Bu tür arama sıvazlama diye tabir edilen şekilde yapılır. Kolluk yakaladığı kişi üzerinde ayrıntılı üst araması gerçekleştiremez; kişinin ceplerinin, çantasının vs. aranabilmesi için kural olarak hakim kararı gerekmektedir, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler (Ceza Muhakemesi Kanunu madde 118). Kolluk, yakalanan kişinin kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra ona yakalama sebebini, hakkındaki iddiaları, susma ve müdafiden yararlanma, yakınlarına haber verme, yakalanmaya itiraz etme hakları ile diğer kanunî hakları ve itiraz hakkını nasıl kullanacağını bildirir.

Kolluk, yakalama işlemini yaparken de bazı hallerde zor kullanabilir. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu madde 16/7-c, polise yakalamayı gerçekleştirirken silah kullanma yetkisi tanımıştır. Buna göre hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde, silah kullanmaya yetkilidir. Bu durumda kolluk görevlisi önce kişiye duyulabilecek şekilde “dur” çağrısında bulunacaktır, eğer kişi bu çağrıya uymayıp kaçmaya devam ederse uyarı ateşi edecektir. Yine kaçmaya devam ederse kişinin yakalanmasını sağlamak için ateş edebilecektir.

Yakalanan kişiye kelepçe takılması da kural değil istisnadır. Yakalanan kişinin kaçacağına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hallerinde kolluğun takdirine göre kelepçe takılabilir. Eğer kelepçe takılmasını haklı gösterecek sayılan haller yoksa, o yakalama işlemi hukuka aykırı hale gelecektir.

Yakalama işlemini geçekleştiren kolluğun gözaltına alma yetkisi yoktur. Kolluğun yapması gereken şey derhal savcıya haber verip ondan aldığı talimat doğrultusunda hareket etmektir. Savcı ya kişinin gözaltına alınmasına ya da serbest bırakılmasına karar verir. Savcının emri olmadan kolluğun yakalanan kişi hakkında başkaca bir işlem yapmaya hakkı yoktur.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat