Arama işleminin yerine getirilmesi sırasında uyulması gereken kurallar nelerdir?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Arama işleminin yerine getirilmesi sırasında uyulması gereken kurallar nelerdir?

Arama sırasında, arama kararında belirtilen eşyanın veya şüpheli ve sanığın saklanabileceği yerlere bakılmalıdır. Arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilmemelidir. Arama işlemi tutanağa bağlanır. Arama tutanağına işlemi yapanların kimlikleri de yazılır. Askeri mahallerde yapılacak arama, Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla askeri makamlar tarafından yerine getirilir.

Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi, aramada hazır bulunabilirler. Bu kişilerin hazır bulunmaması halinde temsilcileri veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisi ile birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu aramada hazır bulundurulur. Ayrıca, konut işyeri ve diğer kapalı yerlerde Cumhuriyet savcısının önünde ve denetiminde bir arama yapılamıyorsa, kolluğun yanında işleme tanıklık yapmak üzere, o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur. Hakkında arama emri uygulanan kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel olunamaz.

Şüphelinin yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilmesi amacıyla üçüncü kişilerin üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerlerin arandığı hallerde, bu kişiye arama başlamadan önce aramanın amacı hakkında bilgi verilir. Arama sonunda hakkında arama işlemi uygulanan kimseye istemi üzerine bir belge verilir. Bu belge şunları içerir: a) Aramanın hangi amaçla yapıldığı, b) şüpheli veya sanığın evinde, işyerinde, üstünde veya ona ait diğer yerlerde arama işlemi yapılmışsa, soruşturma veya kovuşturma konusu fiilin niteliği, c) Arama sonucunda el konulan veya koruma altına alınan eşyanın listesi, şüpheyi haklı kılan bir şey elde edilmemişse bunun belirtilmesi. Ayrıca bu belgede hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin el konulan eşyanın mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarına da yer verilir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat