anayasa mahkemesinin kararına göre tck nın 53. Madde uygulamasının infazda gözetilmesi

T.C YARGITAY
6.Ceza Dairesi
Esas: 2014/ 4234
Karar: 2017 / 4434
Karar Tarihi: 14.11.2017

ÖZET: 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararına göre TCK’nın 53. madde uygulamasının infazda gözetilmesi olanaklı görülerek yapılan incelemede; Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanıklar …, … ve … savunmanları ile katılan ….A.Ş. vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak onanmasına karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 231) (5237 S. K. m. 53)

temyiz itirazları yerinde görülmem olduğundan reddi

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1- Sanık … hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik karara ilişkin temyiz itirazının incelenmesinde;

Sanık … hakkında 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesi gereğince verilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ilişkin karara karşı, aynı maddenin 12. fıkrası uyarınca itiraz yolu açık olup, temyizi olanaklı bulunmadığından; ayrıca, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11.03.2013 ve 14.03.2013 tarihli kararlarıyla sanık savunmanı ve katılan vekili tarafından yapılan itirazların ayrı ayrı kesin olarak reddedildiğinin anlaşılması karşısında, katılan …. (….) A. Ş. vekilinin bu konudaki temyiz isteminin reddine, dosyanın incelenmeden mahalline İADESİNE,

2- Sanıklar …, … ve … hakkında yağmaya kalkışma suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararına göre TCK’nın 53. madde uygulamasının infazda gözetilmesi olanaklı görülerek yapılan incelemede;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanıklar …, … ve … savunmanları ile katılan ….A.Ş. vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 14.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat