Dosya Ve Duruşma Tutanakları İçeriği

T.C YARGITAY
6.Ceza Dairesi
Esas: 2014/ 7459
Karar: 2017 / 3934
Karar Tarihi: 01.11.2017

ÖZET: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … savunmanının ve katılan … vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi onanması gerekir.

(5237 S. K. m. 35, 86, 148) (5271 S. K. m. 231)

Toplanıp Karar Yerinde İncelenerek Tartışılan Elverli Kanıtlar

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1) Sanık hakkında, yağmaya teşebbüs suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:

Katılan …’e yönelik yağmaya teşebbüs suçundan dolayı sanık … hakkında mahkemece verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı 5271 sayılı Yasanın 231. maddesinin 12. fıkrası uyarınca itiraz yasa yoluna gidilebileceğinden ve aynı Kanunun 264. maddesine göre de kanun yolunun ve merciin belirlenmesinde yanılma başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağından istemin itiraz niteliğinde olduğu kabul edilerek dosyanın bu yönden incelenmeksizin mahalline İADESİNE,

2) Sanık hakkında, yaralama suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … savunmanının ve katılan … vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA, 01.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat