Yağma Tahliye Talebi

Yağma Tahliye Talebi

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                : …/… E., …/… K.

SANIK                         : (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres)

KONU                          : Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarımız ile müvekkilimin üzerine atılı suçu işlememiş olması sebebiyle BERAATİNE ve TAHLİYESİNE karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Her ne kadar, müvekkil sanık hakkında yağma suçunu işlemekten ötürü cezalandırılması talep ve mütalaa olunmuşsa da olayımızda yağma suçunun gerçekleşmemiş olduğu çok açıktır.

2. Şikayetçi olay tarihinden … ay kadar önce çok acil ve sıkışık olduğunu söyleyerek müvekkilimden borç para istemiş ve müvekkilim de aralarında esnaflık ilişkisi bulunduğundan bu ricayı kabul ederek esnaf arkadaşına borç vermiştir. Parayı alırken şikayetçi … gün içinde ödeyeceğini söylemişse de ödemede bulunmamış, müvekkilim de bunun üzerine … tarihinde işyerlerine yakın bakkalın önünde gören müvekkil sanık alacağını istemiş ve şikayetçi de parayı vereceğini söyleyerek müvekkilimin işyerine gelip ödemede bulunmuştur. Ancak daha sonra polisler tarafından seri numaraları alınan paralarla müvekkilim yakalanmıştır.

3. … tarihli celsede dinlenen tanık …. da, müştekinin işyerinde .. yıl çalışmış ve müvekkil sanığı da aynı çevrede esnaf olmasından dolayı tanımaktadır. Tanık, işçiler olarak alacaklarını alamadıklarını ve bunu müştekilerden talep ettiklerini, bunun üzerine de müştekinin müvekkil sanıktan para istediğini, müştekinin parayı müvekkilimden aldığını söylediğini beyan etmiştir.

4. Açıklanmaya çalışıldığı gibi müvekkil sanık müştekiye borç vermiş fakat müştekinin iade edeceğini söylediği tarihte iade etmemesi sebebiyle borcunu ödemesini istemiştir. Müvekkil sanık alacağını istemekten başka bir şey yapmamıştır. Yağma suçunun vasıfları oluşmamıştır. Her ne kadar iddia makamı müvekkilimin 148/1. maddesi gereği cezalandırılmasını talep etmişse de olayda ancak 5237 S.Y.’nın 150/1. maddesi uygulama alanı bulabilir.

HUKUKİ SEBEPLER          : TCK/148, 150 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda açıklanan nedenlerden ve sayın başkanlığınızca re’sen görülecek nedenlerle, müvekkilimin üzerine atılı suçu işlememiş olması sebebiyle BERAATİNE ve TAHLİYESİNE karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIK MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat