Sigorta Şirketini Dolandırmaya Teşebbüs Savunma Dilekçesi

Sigorta Şirketini Dolandırmaya Teşebbüs Savunma Dilekçesi

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                : …/… E., …/… K.

SANIK                         : (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres)

KONU                          : … tarihli ara karar gereği savunmalarımızın sunulması ve sanığın beraatine karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkilim A aleyhine iştirak halinde sigorta şirketini dolandırmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla Sayın Başkanlığınızda kamu davası açılmıştır.

2. … plaka sayılı aracıyla … tarihinde … sıralarında kaza yapan müvekkil kazadan sonra aracını tamir ettirerek satmıştır. Aracın sigorta poliçesinde tarih … saat: … olarak görünmektedir. Yani kazadan … gün sonra poliçe düzenlenmiştir. Aracı satın alan … isimli kişi aracı sigorta ettirmişse bundan müvekkilin haberi olmamıştır. Aracın sigortalanması işlemi müvekkilin bilgisi dahilinde olmayıp aracını sigorta ettirmemiştir.

3. Sanık müvekkil,

a. Aracını kazadan sonra tamir ettirerek satmış ancak kayden devir etmemiştir,

b. Sigorta poliçesi düzenlettirmemiş, poliçe bedelini ödememiştir,

c. Diğer sanık ifadelerinden de anlaşılacağı gibi sigorta acentesi ve sahiplerini tanımamaktadır,

d. Aracı sattığı kişi çalındığını haber verince adına kayıtlı göründüğü için çalındığını adli makamlara bildirmek zorunda kalmıştır,

e. Sigortadan herhangi bir talebi olmamıştır.

SONUÇ VE İSTEM   : Belirtilen ve re’sen gözetilecek hususlar doğrultusunda, müvekkil üzerine atılan suçu işlemediğinden beraatine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIK MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat