Yağma Mütalaaya Karşı Beyan Dilekçesi

Yağma Mütalaaya Karşı Beyan Dilekçesi

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                : …/… E., …/… K.

SANIK                         : (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres)

KONU                          :Mütalaaya karşı beyanlarımız ve esasa ilişkin savunmalarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında müvekkil sanık hakkında cezalandırılmasına karar verilmesini talep ve mütalaa etmişse de müştekiler teşhis ile ilgili tereddüt ettiklerini, teşhis esnasında kendilerini baskı altında hissettiklerini ve teşhiste zorlanıp, emin olmadıklarını Sayın Mahkeme huzurunda beyan ederek şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunmuşlardır.

2. Aynı olayda sanık … delil yetersizliği nedeniyle beraat etmiştir. 

3. Müvekkil sanık atılı suçu işlememişlerdir. Müştekiler teşhis sırasında kendilerini baskı altında hissettiklerini, teşhiste zorlanıp emin olamadıklarını beyan etmişlerdir.

4. Müvekkil sanıklara yönelik teşhisler yasalara uygun yapılmamıştır ve çelişkilidir… tarihli yakalama tutanağı gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkil sanık, müştekilerin göstermesiyle yakalanmamıştır. Emniyette yapıldığı ileri sürülen teşhis tutanağı dosyada mevcut değildir. Müştekiler Emniyette başka bir şahsı teşhis etmiş de olabilirler. Müştekiler Sayın Mahkeme huzurunda olayın failinin kendilerine gösterilen fail olmadığını beyan etmişlerdir.

HUKUKİ SEBEPLER          : TCK/148, 168 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM     : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizce resen görülecek nedenlerle atılı suçu işlemeyen ve işlediklerine dair somut herhangi bir delil bulunmayan sanığın, müştekilerin şikayetlerini geri almaları ve teşhis edememeleri de göz önüne alınarak BERAATİNE, aksi halde her ne kadar sanık atılı suçu işlememiş olsa da müştekilerin zararlarını tazmin etmesi de göz önüne alınarak 5237 Sayılı TCK.’nun 168/3. maddesinin uygulanmasını saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIK MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat