YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI DAVASI DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI

(TANIMA İSTEMİNDE BULUNAN)                          :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ve davalı ……./……../……… tarihinde Türkiye de evlenmişlerdir. Akabinde de yurtdışında yaşamaya başlamışlardır. Ancak müvekkil ve davalı evliliklerinde anlaşamadıklarından yukarıda belirtilen eyalet mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açmışlar ve yine eyalet mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı yazılı ve ekte aslı ve noter tasdikli tercümesi sunulan kararı ile boşanmışlardır. Bu karar ilgili ülke yasalarına göre kesinleşmiştir.
  2. ……………………..Asliye Hukuk Mahkemesi – Aile Mahkemesinin……/……../………..tarih ve ……., …/….  sayılı kesinleşmiş mahkeme kararı ile boşanmışlardır. Müvekkil ve eşine ilişkin vermiş olduğu boşanma kararının Türkiye de tanınması ve nüfus müdürlüğündeki nüfus kaydına işlenmesi için mahkemenize müracaat etmek zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Yabancı mahkeme kararının aslı ve noter onaylı tercümesi, yabancı mahkeme kararının kesinleşme şerhi ve noter onaylı tercümesi, nüfus kayıt tablosu ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  5718 sayılı MÖHUK m. 50, 54, 58 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile ……………………. Asliye Hukuk Mahkemesi – Aile Mahkemesinin ……/……../………..tarih ve ……….. ,   ……/…  sayılı boşanma ilamının Türkiye de tanınması ile boşanma kaydının nüfus kütüğüne işlenerek müvekkilin evlilik hanesinin bekâr – boşanmış olarak düzeltilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat