WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 – TARAFLAR :

Bir tarafta … adresinde mukim … A.Ş.(Kısaca … A.Ş. olarak anılacaktır) ile diğer taraftan adresinde mukim…(Kısaca müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU :

İşbu sözleşme müşteri’nin hizmetlerini yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının … A.Ş.  tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

3.1. Müşteri, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2. Müşteri, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.3. Müşteri için, …A.Ş.’nin ürettiği yazılımlar ve özel yazılım tekniklerinin telif hakları ….A.Ş.’ye aittir. Söz konusu yazılımlar çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

Madde 4 – … A.Ş.’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. … A.Ş., müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2. … A.Ş., sağladığı hizmetlerle ilgili çıkacak hata ve sorunları, kendisine bildirim yapılmasından itibaren, 24 saat içerisinde düzeltecektir.

4.3. … A.Ş., müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) ve müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4. … A.Ş., müşteri tarafından talep edilen ek tasarımı (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) taraflar arasında belirlenecek olan ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1. İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi … (….) yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu, hizmet süresi taraflar tarafından tekrar belirlenecek olan, ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2. Hizmet bedeli… tarafından …(…) yıllık….TL + KDV olarak belirlenmiştir.

5.3. Hizmet bedeli’nin %50’si iş başlangıcında, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminde müşteri tarafından fatura karşılığı …A.Ş.’ye ödenecektir.

5.4. Ödemelerin yapılmaması durumunda, …A.Ş. bildirmek şartı ile, taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6 (altı) maddeden ve 2(iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme, …/…/… tarihinde, birer nüshası taraflara verilmek üzere, 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

MÜŞTERİ                                                          ŞİRKET

[İMZA – KAŞE]                                                       [İMZA – KAŞE]

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat