Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

WEB SİTESİ TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

1 – TARAFLAR

Bir tarafta….. adresinde mukim……. (Kısaca… olarak anılacaktır) ile diğer taraftan adresinde mukim…………………………………………………………………..

(Kısaca müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

2 – KONU

İşbu sözleşme müşteri’nin iletişim, tanıtım, reklâm ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının… tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteri, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

Müşteri, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

Müşteri,… tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının…’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

Müşteri, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu,…’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

4- ….’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

…, müşteri’nin tanıtım ve reklâm için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür.

…, müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

…, müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

…, müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi …… yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.

Hizmet bedeli… tarafından ….. yıllık ……. + KDV olarak belirlenmiştir.

Hizmet bedeli’nin %…..’si iş başlangıcında, kalan %…..’si tasarım sürecinin bitiminde müşteri tarafından fatura karşılığı…’a ödenecektir.

6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ……. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme …/…/…. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

…………….                                                       …………………….

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat