Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçu

ŞİRKET YETKİLİLERİ HAKKINDA DAVA AÇILMIŞ OLUP OLMADIĞININ İLGİLİ VERGİ DAİRESİNDEN ARAŞTIRILMASI VE FATURALARI KULLANANLARIN YETERLİ MAL GİRİŞİ VEYA ÜRETİMİ OLUP OLMADIĞI DİKKATE ALINARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 5427
Karar: 2016 / 4865
Karar Tarihi: 31.05.2016

ÖZET: Sahte olduğu iddia olunan faturaları kullandığı iddia edilen …..Sanayi ve Tic. Ltd. Şti ile ….. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti hakkında karşıt inceleme yapıldığı görülmekle, sahte fatura kullandığı iddia edilen ilgili şirketlerin vergi tekniği ve ek raporları getirtilerek, şirket yetkilileri hakkında dava açılmış olup olmadığının ilgili vergi dairesinden araştırılması, açıldığının tespiti halinde dava dosyaları getirtilip incelenerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler, faturaları kullananların yeterli mal girişi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak faturaları düzenleyen ile kullanan mükelleflerin ticari defter ve belgeleri üzerinde karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılması, tüm bu araştırmaların sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırmayla mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

(1412 S. K. m. 321)

Dava ve Karar: Sanığın, 2005 takvim yılında komisyon karşılığı sahte fatura düzenlediği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın suçlamayı kabul etmeyerek, 2005 yılındaki tüm alım ve satışlarının gerçek olduğunu, sahte fatura düzenlemediğini savunması, 28.10.2010 tarih, ….. sayılı vergi tekniği raporunda, sanığın 2005 takvim yılında …. Ltd. Şti’ne yapmış olduğu satışlara konu malların nereden alındığı yönünde hiç bir tespitin yapılamadığı, mükellefin bu yönde hiç bir bildirimde bulunmadığı, iki firma arasında ödemelerin muvazaalı bir şekilde gerçekleştiği, işyeri faaliyet konusuna uygun tesisat, araç, vinç bulunmadığı, alımların müphemliği nedeniyle 2005 yılında komisyon karşılığı saate fatura düzenlediğinin belirtilmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak derecede belirlenmesi amacıyla; sahte olduğu iddia olunan faturaları kullandığı iddia edilen …..Sanayi ve Tic. Ltd. Şti ile ….. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti hakkında karşıt inceleme yapıldığı görülmekle, sahte fatura kullandığı iddia edilen ilgili şirketlerin vergi tekniği ve ek raporları getirtilerek, şirket yetkilileri hakkında dava açılmış olup olmadığının ilgili vergi dairesinden araştırılması, açıldığının tespiti halinde dava dosyaları getirtilip incelenerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler, faturaları kullananların yeterli mal girişi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak faturaları düzenleyen ile kullanan mükelleflerin ticari defter ve belgeleri üzerinde karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılması, tüm bu araştırmaların sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırmayla yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak bozulmasına, 31.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat