Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçu

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçu

T.C YARGITAY

11.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 8109

Karar: 2000 / 21

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Vergi Usul Yasana göre … tarihleri arasında salınacak vergi ve kaçakçılık suçu cezasının tarhiyat öncesi uzlaşmama mevzuu yapılamayacağı ve uzlaşma tutanağı içeriği itibariyle uzlaşma konusunun özel usulsüzlük cezasından ibaret olduğu gözetilmeden tarhiyat öncesi uzlaşma yapıldığından bahisle sanıkların beraatına karar verilmesi, kanuna aykırıdır. (213 S. K. m. 367, Ek. m. 11)

Uzlaşma Tutanağı İçeriği İtibariyle Uzlaşma Konusunun Özel Usulsüzlük Cezasından İbaret Olduğu

Dava: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanıklar Mehmet Yılmaz ve Ali Yılmazın yapılan yargılanmaları sonunda; beraatlarına dair Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13.9.1999 gün ve 1999/67 Esas, 1999/243 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 10.12.1999 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yapıldığından Bahisle Sanıkların Beraatına Karar Verilemeyeceği

Karar: 1- 213 Sayılı Yasanın 367. maddesi gereğince sanık Ali Yılmaz hakkında defterdarlıktan mütalaa alınmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm verilmesi,

2- 213 Sayılı Yasanın 4008 ve 4369 Sayılı Yasalarla değişik Ek 11 nci maddesine göre 1.1.1995-1.1.1999 tarihleri arasında salınacak vergi ve kaçakçılık suçu cezasının tarhiyat öncesi uzlaşmama mevzuu yapılamayacağı ve uzlaşma tutanağı içeriği itibariyle uzlaşma konusunun özel usulsüzlük cezasından ibaret olduğu gözetilmeden tarhiyat öncesi uzlaşma yapıldığından bahisle sanıkların beraatına karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi CMUKnun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat