Vergi Davalarında İstinaf İncelemesi Sonucunda Hangi İşlemler Yapılır?

TCK m. 249 nedir?

Vergi Davalarında İstinaf İncelemesi Sonucunda Hangi İşlemler Yapılır?

İstinaf incelemesi sonucu verilen karar, dava dosyası ile bir­likte istinafa konu kararı veren vergi mahkemesine geri gönderi­lir. Bu karar, vergi mahkemesince yedi gün içerisinde taraflara tebliğe çıkarılır.

Bölge idare mahkemesinin bozma kararı, “Bozma ve Mah­kemeye Gönderme” başlığı altında verilen kararlara ilişkin ise vergi mahkemesince ya dava dosyası tekemmül ettirilerek dosya esastan incelenir ve karara bağlanır ya da konusuna göre “Görev Ret”, “Yetki Ret”, “Mercine Tevdi”, “Ehliyet Ret”, “İncelenmeksizin Ret”, “Süre Ret” kararları (İlk karardan farklı olarak) verilir. Bu kararlara karşı bölge idare mahkemesi nezdinde isti­naf yoluna başvurulabilir.

Vergi mahkemelerinin verdikleri kararlara konu işlemler, konusu para ile değerlendirilip, tutarı 176.000.-TL (2020 yılı için) ve altında ise, istinaf başvurusuna istinaden yapılan ince­leme (esastan) sonucu bölge idare mahkemelerince verilen ka­rarlar kesindir. Bu karara, temyiz yolu kapalıdır.

Vergi mahkemelerinin verdikleri karara konu işlemler, 176.000.-TL’ aşan tutarlı bir işlem ise söz konusu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat