Veraseten Hisse Devri Karar Örneği ( Vefat Nedeni İle )

TCK m. 249 nedir?

Veraseten Hisse Devri Karar Örneği ( Vefat Nedeni İle )

…………………………….. ŞİRKETİN ÜNVANI…………………………..

ORTAKLAR KURULU KARARI

KARAR SIRA NO                   :

KARAR TARİHİ                     :

KARARIN MEVZU                 : VERASETEN HİSSEDEVİR HAKKINDA

TOPLATIYA KATILANLAR  :

K A R A R       M E T N İ

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı bulunan

kararları almışlardır.Şöyle ki;

1-) Şirket ortaklarından ——————–‘nın —/—/—-tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi olduğu — hisse karşılığı olan —– (YAZI İLE) TL’lik hissesinin TC ………………………… Sulh hukuk mahkemesinin ……/…./…….. tarih ………… nolu veraset ilamı gereğince;

a-)    —– hisse ——– TL’lik kısmı ————– adresinde mukim varislerden TC uyruklu ——————‘a,

b-)   —– hisse ——– TL’lik kısmı ————— adresinde mukim varislerden TC uyruklu ——————- a’ intikal etmiştir.

2-) Yukarıda belirtilen veraseten intikalin kabulüne keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine,

3-) Şirketin verasetten dolayı yeni pay durumunun aşağıda yazılı şekilde olduğuna, oy birliği ile karar verildi.

ŞİRKETİN YENİ PAY DURUMU

 

ŞİRKETİN SERMAYESİ      ——-  HİSSE  KARŞILIĞI     ————  TL

İSİM—————                     ——-  HİSSE  KARŞILIĞI     ————  TL

İSİM————–                      ——-  HİSSE  KARŞILIĞI      ————  TL

T.C. KİMLİK NO:                    T.C. KİMLİK NO:                        T.C. KİMLİK NO:

    ORTAK                                      ORTAK                                           ORTAK

ADI SOYADI                                        ADI SOYADI                                           ADI SOYADI

       İMZA                                           İMZA                                                         İMZA

 

Not: 1. Karar nisabı; oy çoğunluğunun olumlu oyu gerekmektedir. 

  1. Karar 2 adet noter onaylı olarak alınmaktadır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat