Hisse Devri Karar Örneği

…………………………….. ŞİRKETİN ÜNVANI…………………………..

ORTAKLAR KURULU KARARI

KARAR SIRA NO :

KARAR TARİHİ    :

KARAR KONUSU :

TOPLANTIYA KALILANLAR :

TOPLATIYA KATILANLAR  :

K A R A R       M E T N İ

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı bulunan kararları almışlardır. Şöyle ki;

1-) Şirket ortaklarından ——————– şirkette sahip olduğu 500 hisse karşılığı olan 25.000,00 (YİRMİBEŞBİN) TL’lik hissesinin tamamını şirket ortağı olmayan (veya şirket ortağı) —————————————-  adresinde ikamet eden TC uyruklu (yabancı ise uyruğu belirtilecek) ————————-’e nominal değeri üzerinden devir ederek şirket ortaklığından ayrılmasına,

2-) Yukarıda belirtilen hissedevirin kabulüne gerekli hisse devir sözleşmesinin düzenlenmesine, ortaklar pay defterine işlenmesine,

3-) Şirketin yeni pay durumunun aşağıda yazılı şekilde olduğuna, oy birliği ile karar verildi.

ŞİRKETİN YENİ PAY DURUMU

———————————————–

ŞİRKETİN SERMAYESİ      ——-  HİSSE  KARŞILIĞI     ————  TL’dir.

İSİM—————                     ——-  HİSSE  KARŞILIĞI     ————  TL

İSİM————–                      ——-  HİSSE  KARŞILIĞI      ————  TL

T.C. KİMLİK NO:                    T.C. KİMLİK NO:                        T.C. KİMLİK NO:

    ORTAK                                      ORTAK                                           ORTAK

ADI SOYADI                                        ADI SOYADI                                           ADI SOYADI

       İMZA                                           İMZA                                                         İMZA

NOT 1 : Hisse devir kararları şirketten ayrılan ve kalan ortaklar tarafından imzalanmalıdır.

Devir harici kararlarda ilave edilecekse (adres nakli, yeni müdür tayini, v.s.) kararı yeni

ortaklar da imzalamalıdır.

 

Not 2: Hissedevir kararlarında sermayenin ödendiğinin belirtilmesi gerekmemektedir.

Belirtilir ise sermayenin ödendiğine dairi SMMM raporu ve faaliyet belgesi eklenmelidir.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat