Şirket Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

İZMİR TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  …./…../……                                                                                                                                                                 

Memurluğunuza ……………..sicil numaralı ile kayıtlı şirketimizin adresini değiştirmesi sebebi ile buna dair olan ortaklar kurulu kararımızın memurluğunuzca tescil edilmesini arz ederiz

TEL:

FAKS:

ADRES:                                                                                                      ŞİRKET KAŞESİ

                                                                                                                       YETKİLİYE AİT

                                                                                                                                 İMZA

EKLER:

CategoryDilekçeler
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

WhatsApp chat
Hemen Ara!