Veraset İlamının İptali Dilekçesi

0
1034

 Veraset İlamının İptali Dilekçesi


         SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
DAVACI                    :
 
VEKİLİ                      :Av.
 
DAVALI(LAR)          :
 
D.KONUSU               :Veraset ilamının iptali talebidir.
 
OLAYLAR                 :
1-Muris …………….. Kayseri İli …………..İlçesi ……………. mahallesi Cilt………    Sayfa…………..Ve kütük Sıra no………….da kayıtlı olup ………….tarihinde vefat etmiştir.
2-Mirasçı olarak geriye …………………………..kalmıştır.
 
3-…………….Sulh Hukuk Mahkemesinin ……….Esas ve ………Karar sayılı ilamı ile murisin veraset ilamı çıkartılmış ancak yukarıda açıklandığı üzere bu veraset ilamı ………………nedeniyle yanlıştır.
4-Murise ait nüfus kayıtları getirildiğinde açıklanan hususlar sabit olacaktır. Murisin malları üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için evvelce verilmiş bulunan veraset ilamının iptali ile Muris………………. nin mirasçıları ile miras hisselerini gösterir yeni veraset ilamının verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                    :Nüfus kaydı,tanık beyanı ……….Sulh Hukuk Mahkemesinin …..Esas ve …….Karar sayılı veraset ilamı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile muris hakkında evvelce verilmiş bulunan veraset ilamının iptali ile Muris………………. nin mirasçıları ile miras hisselerini gösterir yeni veraset ilamının verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili
Nüfus Kaydı                                                                          Av.
Onanmış vekaletname sureti
 

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...