Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi

HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI (LAR)               :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI (LAR)                :
 

  1. KONUSU :………….. Tarihli vasiyetnamenin iptali istemidir.

 
OLAYLAR                       :
1-Müvekkilimin murisi ……………..        ……………. tarihinde vefat etmiştir. Ekte sunulan veraset ilamından da anlaşılacağı üzere müvekkilim murisin ……. hisseli mirasçısıdır.
2-Murisin ……… tarihinde açılan vasiyetnamesinden mallarının büyük bir bölümünü  ………….bıraktığı ortaya çıkmıştır.
3-Davalıya yapılan vasiyetin iptali gerekir Çünkü;
 
4-Açıklanan sebeplerle iş bu davayı açarak vasiyetnamenin iptaline  karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,H.U.M.K., ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Vasiyetname, Veraset belgesi tanık,………………ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile;Davalı lehine yapılmış olan ……… tarihli vasiyetnamenin iptaline,yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
1-tebliğ zarfı ve pulu,
2-onanmış vekaletname sureti,

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat