Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi

HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI (LAR)               :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI (LAR)                :

 

  1. KONUSU :………….. Tarihli vasiyetnamenin iptali istemidir.

 

OLAYLAR                       :

1-Müvekkilimin murisi ……………..        ……………. tarihinde vefat etmiştir. Ekte sunulan veraset ilamından da anlaşılacağı üzere müvekkilim murisin ……. hisseli mirasçısıdır.

2-Murisin ……… tarihinde açılan vasiyetnamesinden mallarının büyük bir bölümünü  ………….bıraktığı ortaya çıkmıştır.

3-Davalıya yapılan vasiyetin iptali gerekir Çünkü;

 

4-Açıklanan sebeplerle iş bu davayı açarak vasiyetnamenin iptaline  karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,H.U.M.K., ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :Vasiyetname, Veraset belgesi tanık,………………ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile;Davalı lehine yapılmış olan ……… tarihli vasiyetnamenin iptaline,yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı vekili

Av.

 

EKİ      .

1-tebliğ zarfı ve pulu,

2-onanmış vekaletname sureti,

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...