Mirasçılık Belgesi Dilekçesi

         SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

 

VEKİLİ                      :Av.

 

DAVALI                    : Hasımsız.

 

D.KONUSU               :Mirasçılık belgesi verilmesi talebidir.

 

OLAYLAR                 :

1-Muris ………….. Kayseri İli ……………..İlçesi …………….mahallesi Cilt………Sayfa……….Ve kütük Sıra no………da kayıtlı olup ……..tarihinde vefat etmiştir.

2-Mirasçı olarak geriye………………………Kalmıştır.

 

3-Murisin malları üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için mirasçılık belgesine ihtiyaç duyulmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                    :Nüfus kaydı,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile murisin mirasçılarını ve miras hisselerini gösterir  mirasçılık belgesinin verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.

 

 

EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili

Nüfus Kaydı                                                                          Av.

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...