Velayetin Kaldırılması Dilekçesi


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                    :
 
VEKİLİ                      :Av.
 
DAVALI                    :
 
D.KONUSU               : Velayetin kaldırılması(nez’i) talebidir.
 
OLAYLAR                 :
1-Müvekkil ile davalı ……….Asliye Hukuk Mahkemesinin ……..tarih  ……..Esas ve ……..Karar sayılı kararı ile boşanmışlardır. Bu karar ………….tarihinde kesinleşmiştir. Belirtilen kararda tarafların müşterek çocukları ……………….. velayeti davalıya bırakılmıştır.
2-(neden velayetin istendiği)
3-
4-Açıklanan nedenlerle çocuğun şu an içinde bulunduğu durum kendisi için büyük sakıncalar doğurmaktadır. Oysaki velayetin müvekkile verilmesi durumunda çocuğun durumunun çok daha iyi olacağı muhakkaktır.  
HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                    :Nüfus kaydı,Boşanma kararı,tanık ve her türlü kanuni
delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile önceki kararla davalıya verilen tarafların müşterek çocuklarının velayetinin davalıdan alınarak müvekkile verilmesine karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili
Nüfus Kaydı                                                                          Av.
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat