Velayetin Kaldırılması Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

 

VEKİLİ                      :Av.

 

DAVALI                    :

 

D.KONUSU               : Velayetin kaldırılması(nez’i) talebidir.

 

OLAYLAR                 :

1-Müvekkil ile davalı ……….Asliye Hukuk Mahkemesinin ……..tarih  ……..Esas ve ……..Karar sayılı kararı ile boşanmışlardır. Bu karar ………….tarihinde kesinleşmiştir. Belirtilen kararda tarafların müşterek çocukları ……………….. velayeti davalıya bırakılmıştır.

2-(neden velayetin istendiği)

3-

4-Açıklanan nedenlerle çocuğun şu an içinde bulunduğu durum kendisi için büyük sakıncalar doğurmaktadır. Oysaki velayetin müvekkile verilmesi durumunda çocuğun durumunun çok daha iyi olacağı muhakkaktır.  

HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                    :Nüfus kaydı,Boşanma kararı,tanık ve her türlü kanuni

delil.

 

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile önceki kararla davalıya verilen tarafların müşterek çocuklarının velayetinin davalıdan alınarak müvekkile verilmesine karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.

 

 

EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili

Nüfus Kaydı                                                                          Av.

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...