Velayetin İadesi Dilekçesi


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                    :
 
VEKİLİ                      :Av.
 
DAVALI                    :
 
D.KONUSU               : Velayetin iadesi talebidir.
 
OLAYLAR                 :
1- müvekkilin oğlu (kızı) ……….. üzerindeki velayet hakkı ……………….sebebiyle ……………………kararla ……….. tarihinde kaldırılmıştır.
2-(neden velayetin alındığı)
3-(şimdiki durum)
4-Açıklanan nedenlerle velayetin müvekkilden alınmasını gerektiren durum ortadan kalktığından çocuğun velayetinin  müvekkile iadesi için işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                    :Nüfus kaydı,Mahkeme kararları …………………..,tanık ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;Müvekkilin oğlu (kızı) ………….. velayetinin  müvekkile iadesine karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili
Nüfus Kaydı                                                                          Av.
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat