Velayetin Değiştirilmesi Nafaka Dava Dilekçesi

Velayetin Değiştirilmesi Nafaka Dava Dilekçesi

… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                         : 1. Davalıda olan velayetin davacı müvekkile verilmesi

2. Müşterek çocuk. için aylık … TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte dava sonunda iştirak nafakası olarak devamı ile davalıdan tahsili talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER:

AÇIKLAMALAR

1. Davalı ile davacı müvekkil … Aile Mahkemesinin … tarihli ilamıyla boşanmış bulunmaktadırlar. Boşanma ilamında müşterek çocuğun velayeti davalı babasına bırakılmıştır.

2. Müşterek çocuğun sağlıklı yaşam ortamını temin edemeyen davalıdan velayetin alınarak zaten fiiliyatta davacı anne yanında kalan çocuğun velayetinin davacıya verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.

3. Müşterek çocuğun her türlü gideri davacı tarafından karşılanmaktadır.

4. Bu nedenlerle müşterek çocuk için aylık … TL, tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ve dava sonunda iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER

1. … Aile Mahkemesinin …. sayılı kararı,

2. Nüfus Kaydı,

3. Tarafların ekonomik ve sosyal durum araştırmaları,

4. Müşterek çocuğun zorunlu harcamalarına dair belgeler,

5. Tanık beyanları,

6. Keşif ve bilirkişi incelemesi,

7. Yemin ve her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK/169, 182, 348 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile;

Müşterek çocuğun velayetinin davalı babadan alınarak davacıya verilmesine;

Müşterek çocuk için aylık … TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte dava sonunda iştirak nafakası olarak devamı ile davalıdan tahsiline,

Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)