Çocuk Yardım Nafakası Dilekçesi

Çocuk Yardım Nafakası Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            :.…/… E.

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : Davacının … tarihli dilekçesine karşı  beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı vekili cevap dilekçemizin yasal cevap süresinde olmadığını ve karar aşamasında dikkate alınmaması gerektiğini ileri sürmüşse de aile mahkemesinde görülen davalar kamu düzenine ilişkin olup bu itirazları yerinde değildir.

2. Davalı davacıyla müşterek evliliğinden olan çocuğuyla birlikte zor şartlarda kendisine ait bir evi olmadan geçici ikametlerde kalmaktadır. Davacı davalı müvekkilimin ekonomik sıkıntılarını görmezden gelmekte ve sadece kendi geleceğini ve menfaatini düşünmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK/364 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle haksız ve dayanaksız davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat