Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………………..
ADRES: ……………………………………………………………………………………

DAVALI :……………………. ………………………………………………………..
ADRES: ……………………………………………………………………………………

KONU : Vasiyetnamenin İptali Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ : …………….. TL

AÇIKLAMALAR :

1.Rahmetli babamız vefatından önce el yazısı ile bir vasiyetname hazırlamıştır. Bu vasiyetnameyi küçük kardeşimize vermesi için kapalı bir zarf içinde annemize teslim etmiştir. Babamızın vefatından sonra annemiz bu vasiyetnameyi küçük kardeşimize teslim etmiştir. Küçük kardeşimiz, babamızın ……….. İli, ……….. ilçe, ……….. Mahallesi, ……. Sokak No: ……….’da bulunan taşınmazı yapmış olduğu vasiyetname kendisine bıraktığını belirterek ………….. Sulh Hukuk Mahkemesine vasiyetnamenin açılması, okunması ve yerine getirilmesi için dava açmıştır.

2. Babamız tarafından düzenlenen söz konusu vasiyetname kanunun aradığı şekil şartlarını taşımamaktadır. Türk Medeni Kanununun 538. maddesine göre, el yazısı ile yapılan vasiyetnamenin baştan sonar vasiyetnameyi düzenleyenin kendi el yazısı ile yazılmış ve düzenlendiği gün, ay ve yılında belirtilmesi gerekir. Oysa vasiyetnamede tarih bulunmamaktadır. Ayrıca vasiyetnamede düzenlendiği yerin de yazılması gerekir. Oysa söz konusu vasiyetnamede düzenleme yeri de bulunmamaktadır. Bu durumda şeklen gerekli şartları taşımayan vasiyetnamenin iptali için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK md. 557-559 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU : Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle, vasiyetnamenin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

DAVACI
Adı ve Soyadı
İmza

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat