Vasilikten Kaçınma Dava Dilekçesi

……. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Vasilikten Kaçınma Hakkının Kullanılması İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde …’ya vasi olarak atanmıştır.

2-) Ancak müvekkilim bu görevi kabul etmek istememektedir. Çünkü, kendisi, kardeşi …’nin de vasisi bulunmaktadır.

3-) Bu nedenle, müvekkilimin kaçınma hakkı için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 422 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, verilmiş bulunan vasilik kararları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim …’nin vasilikten kaçınma hakkının kabulüne, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2012

Davacı Vekili
Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat