Vasiyetin İptali Tenkis Dava Dilekçesi

Vasiyetin İptali Tenkis Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     : Vasiyetin iptali, aksi halde tenkis talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Vasiyetname saklı pay sahibi mirasçı olan A’nın haklarına tecavüz etmektedir. Vasiyet eden müteveffa söze konu vasiyetnamenin düzenlendiği sırada 75 yaşında olup bu tür bir işlemin yapılırken işlemin sakatlığa uğramaması için sağlık raporu alınması gerekmekte iken bu husus göz ardı edilmiştir.

2. Müteveffanın vasiyetname yoluyla iradesini açıklarken manevi cebir ve baskı altında olabileceği ve kayıt edilen durumun fiili durumla çelişmesi de göz önüne alındığında vasiyetin iptali gerekmektedir.

3. Şayet vasiyetin iptali talebimiz kabul edilmezse vasiyetnameler kayıtsız şartsız tenkise tabii olduğundan tenkis talebimizin kabulü gerekmektedir. Vasiyetname, saklı pay sahibi mirasçı olan davacının miras payına tecavüz etmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK m.502, 506, 557, 560 ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                            : Vasiyetname, nüfus kayıtları, Adli Tıp Kurumundan alınacak rapor, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıklanan nedenlerle vasiyetnamenin iptali, aksi halde saklı paylı mirasçı olan davacının miras payına tecavüz eden kısmın tenkisine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasını vekaleten arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat