Uzlaştırma ile arabuluculuk arasındaki ne Fark vardır

0
919

Alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemleri olan uzlaştırma ve arabuluculuk arasındaki en büyük farklardan biri arabuluculuğun tarafların üzerinde ser­bestçe tasarruf edebilecekleri hukuk uyuşmazlıklarında uygulanabilecek olması, uzlaştırmanın ise ancak belirli suçlarla ilgili cezai ihtilaflarda uygula­nabilmesidir. Uzlaştırmacı olmak için hukuk fakültesi mezunu olmak ya da hukuk derslerinin kapsamlı şekilde verildiği dört yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak gerekir. Öte yandan arabulucu olmak isteyenler 4 yıllık hu­kuk fakültesi mezunu olmalı ve en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip ol­malıdır. Ayrıca en az 48 saat arabuluculuk eğitimi almış olmalı ve yazılı ve uygulamalı arabuluculuk sınavlarından geçerek, Adalet Bakanlığı Arabulu­culuk Daire Başkanlığı tarafından tutulan resmi Arabulucular Siciline kayıtlı olmalıdır. Uzlaştırma ve arabuluculuk süreçleri arasındaki en temel farklar şöyle özetlenebilir: arabuluculuk süreci tarafların menfaatleri arasında bir denge kurmaya dayalıdır. Tarafların geçmiş durumuna değil, gelecekteki durumlarına odaklanılır. Öte yandan, uzlaştırma süreci hak ve haklılık kav­ramlarını temel alarak geleceği değil geçmişteki durumu esas alır. Arabu­luculuktan farklı olarak, uzlaştırmada uzlaştırman taraflara çözüm önerile­rinde bulunur ve mağdurun kayıplarının telafi edilmesine yardımcı olmaya çalışır. Arabuluculukta ise arabulucu aldığı eğitimler sonucu edindiği bece­riler sayesinde tarafları bir araya getirir ve kazan-kazan ilkesi uyarınca taraf­ların ortak menfaatlerini ve sorunlarını belirler ve bu sorunları kendilerinin çözmesine yardımcı olur.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...