Hangi uyuşmazlıklar arabuluculukla çözülmeye elverişlidir

0
10

Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri ko­nularda uygulanabilir. İşçi-işveren, alacak ve borçlar, tüketici, tazminat, mal sahibi-kiracı, telif hakları, vb. uyuşmazlıkları arabuluculuğun alanına girer.

Nüfus işleri, çocuğun velayeti, boşanma, iflas erteleme, vakıf tescili, derne­ğin feshi gibi bir mahkeme ya da hâkim kararı olmadan hukuki sonuç doğur­mayan uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...