Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri ko­nularda uygulanabilir. İşçi-işveren, alacak ve borçlar, tüketici, tazminat, mal sahibi-kiracı, telif hakları, vb. uyuşmazlıkları arabuluculuğun alanına girer.

Nüfus işleri, çocuğun velayeti, boşanma, iflas erteleme, vakıf tescili, derne­ğin feshi gibi bir mahkeme ya da hâkim kararı olmadan hukuki sonuç doğur­mayan uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.