Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri ko­nularda uygulanabilir. İşçi-işveren, alacak ve borçlar, tüketici, tazminat, mal sahibi-kiracı, telif hakları, vb. uyuşmazlıkları arabuluculuğun alanına girer.

Nüfus işleri, çocuğun velayeti, boşanma, iflas erteleme, vakıf tescili, derne­ğin feshi gibi bir mahkeme ya da hâkim kararı olmadan hukuki sonuç doğur­mayan uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.

CategoryMakale
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

WhatsApp chat
Hemen Ara!