Arabuluculuğun güçlü yönlerinden biri insanlara bir araya gelerek uyuş­mazlıklarını çekişmeli olmayan bir yöntemle çözme fırsatı sunmasıdır. Ara­buluculuk en çok uyuşmazlığın tarafları:

  • Katılmaya gönüllü;
  • durumla ilgili mümkün olduğunca dürüst ve açık olmaya ve bu durumun oluşmasında kendi rollerini kabul etmeye hazır;
  • karşı tarafla bir çözüm bulmak üzere işbirliği içinde çalışmaya istekli;
  • gelecekte komşu, meslektaş, aile ya da iş ilişkisini sürdürmeye istekli ol­dukları durumlarda işe yarar.