Uzlaşma Sağlama Davet Yazısı

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

UZLAŞMA SAĞLAMA DAVET YAZISI

İl, Tarih
Sayın ……/ ……..
Vekili bulunduğum …………………..adlı gerçek/tüzel kişinin tarafınızla\(müvekkiliniz)…………………………………..gerçek/tüzel kişi ile ……………………….. konuda uyuşmazlığı bulunmakta olup yargı yoluna başvurmadan /……….tarihinde yapılacak duruşmadan önce 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi ile Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği ve Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge hükümleri uyarınca…………… Baro Başkanlığı’nın bu yer için tahsis edilmiş yerinde ………….tarih ve saat ……… ‘de uzlaşma sürecini başlatmak/ uzlaşma sağlamak üzere sizi -vekilinizle birlikte- davet ediyorum.
Davetimi yazılı olarak olumlu ya da olumsuz yanıtlamak ve yer ile tarih ve saat önerisinde bulunmak için tarafınıza başvurduğum usulü kullanabileceğinizi belirtir, davete avukatınız ile birlikte gelmeniz gerektiğini, işbu davetin tarafınıza ulaştıktan sonra en geç iki hafta içinde yanıtlanması gerektiği aksi halde davetimizin reddedilmiş sayılacağı hususunu bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.
Av. ………..

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat