UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇU

ÜZERLERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLEN İKİ TANIĞIN SUÇ İSNADI NİTELİĞİNDE OLAN VE DAHA SONRA DÖNDÜKLERİ HAZIRLIK BEYANLARI DIŞINDA SANIĞIN ATILI SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK KESİN DELİL BULUNMADIĞI – İSTİNAF BAŞVURULARININ KABULÜ

Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 73
Karar: 2016 / 182
Karar Tarihi: 07.12.2016

ÖZET: Akşehir ilçesinde üzerlerinde içmek amacıyla bulundurdukları tespit edilen 0.18 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilen K. K. ve O. K.’nin savunmalarında; suça konu uyuşturucuyu P. O. lakaplı kişiden satın aldıkları yönündeki hazırlık aşamasında verdikleri beyanlarına istinaden; sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kamu davası açıldığı, yargılama aşamasında ise tanıkların uyuşturucu maddeyi aldıkları kişinin sanık O. H. G. olmadığını beyan ettikleri, bu şekliyle üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen iki tanığın suç isnadı niteliğinde olan ve daha sonra döndükleri hazırlık beyanları dışında sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığı kanaatine varıldığından istinaf başvurularının kabulü ile;CMK maddesi uyarınca sanık hakkında verilen B. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararının ortadan kaldırılmasına, Sanığın CMK maddesi uyarınca beraatine, Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, Sanığın bu suç sebebiyle tutuklu kaldığı tarihler için CMK’nun maddeleri uyarınca tazminat hakkının bulunduğunun bildirilmesine karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 52, 53, 58, 188) (5271 S. K. m. 141, 142, 223)

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinin yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkındaki 13/10/2016 tarihli 2016/109 Esas 2016/134 Karar sayılı kararı ile ilgili olarak sanık müdafinin istinaf başvurusunda bulunması sebebiyle davanın yeniden görülmesine karar verilerek yapılan yargılama sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığının 20/07/2016 tarihli 2016/1254 soruşturma 2016/378 esas sayılı iddianamesinde özetle sanığın, olay tarihinde 0.81 – 028 ve 0.14 gramlık üç paket eroin maddesi ile yakalanan K. K. ve O. K.’ye uyuşturucu madde sattığı ve atılı suçu işlediği iddiasıyla TCK’nin 188/3, 188/4, 53 ve 58.maddeleri gereği cezalandırılması talep edilmiştir.

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinin yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkındaki 13/10/2016 tarihli 2016/109 Esas 2016/134 Karar sayılı kararı ile sanığın TCK’nin 188/3, 188/4-a ve 52/2 maddeleri uyarınca sonuç olarak 15 yıl hapis ve 1500 TL adlı para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Sanık müdafi istinaf dilekçesinde özetle; yüz yüze teşhis ettirilen tanıkların kendilerine uyuşturucu madde satan kişinin sanık olmadığını alenen beyan ettiklerini ve sanığın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde vesaire bir bulguya da rastlanmadığını ve sanık O. H. G.’in atılı suçtan cezalandırılmasında sanığın cezalandırılmaya yeter her türlü şüpheden uzak kesin inandırıcı somut bir delil bulunmadığını beyanla mahkumiyet kararının bozulmasına ve sanığın beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA:

Sanık O.H.G. Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesindeki Savunmasında özetle: “Ben yukarıda kış aylarında yukarıda belirttiğim Yeni Mah. Çam Sk. No: 5 İç kapı No: 2 Sultandağı/Afyonkarahisar adresinde, yaz aylarında ise Altunkalem Mahallesi Çirvancı Sokak No: 12 Akşehir/Konya adresinde oturur kurbana kadar hayvan yetiştirip Kurban Bayramında satarım, ayrıca tesisatçılık yapmaktayım. Evimde arama yapıldı. Ancak arama sonucunda bir şey bulunamadı. Ben O. K. ve K. K.’yı tanımıyorum. Ben onlara uyuşturucu madde satmadım. Benim uyuşturucu madde ile işim olmaz. Ben uyuşturucu madde ticareti yapmıyorum. Ben geçmişte yanlış işlere karıştım. Benim geçmişteki lakabım “P. O.” dı. Ben 3 yıl öncesinde uyuşturucu madde temin etmek ve kullanmaktan dolayı yargılandım ve 1 yıl hapis yattım. Dediğim gibi benim 3 yıl önceki lakabım “P. O.”dır. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Suçsuzum beraatimi talep ederim” demiştir.

Sanık O.H. G. istinaf duruşmasına iştirak etmemiştir.

Sanık O.H. G. müdafii istinaf duruşmasındaki savunmasında okunan belge ve bilgilere karşı bir diyeceğimiz yoktur araştırılmasını istediğimiz başka bir husus yoktur, mevcut deliller doğrultusunda sanığın beraatine karar verilsin, sanığın nerede olduğunu bilmiyorum. Baro tarafından atandım, iddia ile ilgili olarak daha önce ağır ceza mahkemesine yaptığımız yazılı ve sözlü savunmalarımızı tekrar ederiz, sanığın atılı suçu işlediğine dair hakkında kesin delil yoktur, bu nedenle beraatine karar verilmesini talep ederiz” demiştir.

DELİLLER:

21/12/2015 tarihinde Akşehir İlçesi Otogarı Mescidinde O. K. ve K. K. isimli şahısların uyuşturucu madde kullanmak üzereyken sehpa üzerinde 0.81 gram, O.an K.’nin sağ ve sol pantolon ceplerinde 0.28 ve 0.14 gram eroin maddesi ile yakalanmalarına ilişkin “olay yakalama ve rıza ile muhafaza alıma alma tutanağı.

Akşehir Sulh Ceza Mahkemesinin (K. K.veO. K.’de yakalanan uyuşturucu maddeye el konulmasına ilişkin) 04/01/2016 tarihli 2016/2) İş sayılı kararı

Jandarma Kriminal Laboraruvarının 06/01/2016 tarihli raporunda K. K. ve O. K.’de yakalanan üç paket toplam 0.180 gramlık krem renkli toz halindeki maddenin %11.8 oranında eroin ve % 1.3 gram MAM (morfin) içerdiği belirtildi. Çay Sulh Ceza Mahkemesinin sanık O. H.’in evinde arama yapılmasına ilişkin 29/04/2016 tarihli 2016/156 D. İş sayılı kararı.

Sanığın Sultandağı Merkez Yeşil Mahalle Çam Sokak No: 5 adresindeki ikametinde yapılan arama işlemine ilişkin tutanak.

İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün, sanığın evindeki İ. Y. isimli şahıstan ele geçen 2.8 gram yeşil renkli bitki parçası şeklindeki maddenin 1.38 gram esrar içerdiğine ilişkin 09/05/2016 tarihli İZM-KİM-16-05246 sayılı raporu.

Tanık O. K. Beyanında “Ben daha önce poliste beyanda bulunmuştum. Bu beyanımı tekrar ederim. K. K. amcamın oğlu olur. K. uyuşturucu madde bağımlısıdır. K. ile uyuşturucu madde almak için Sultandağı ilçesi Kırca kasabasına geldik. Ben kasaba girişinde bekledim. Uyuşturucu madde alması içinK. e 200 TL para verdim. K. kasabaya gittiğini, yaklaşık yarım saat sonra aldığı uyuşturucu madde ile geldi. Ben K. in uyuşturucu maddeyi kimden aldığını bilmiyorum. K.’in uyuşturucu madde aldığın, gördüm. Ancak ismini bilmiyorum. K. yaklaşık benden 100 metre ileride bir şahıs ile buluştu. Ben buluştuğu şahsı gördüm. Ancak tanımıyorum. K.in uyuşturucu madde aldığı şahıs şuan yanımda olan O.H. G. isimli şahıs değildi. Ben O. H. G. isimli şahsı ilk defa görüyorum. Benim görgüm ve bilgim bundan ibarettir.” demiş ve tanığa soruşturma aşamasında verdiği ifadesi okunup, çelişki nedeniyle sorulduğunda: “Daha önceki beyanımda K.’e 200 TL para verdim. K. kasabanın içerisine gitti.  Bilmediğim bir şahıstan eroin aldı. Ben K.’in buluştuğu şahsı görüyordum. Yaklaşık 10ü metre uzaklıkta idi. K.’in yanıma gelmesi yarım saatten daha kısa bu süre sürmüştür. Şimdiki beyanım daha doğrudur” şeklinde beyanda bulunmuştur

Tanık K. K. Beyanında “Bundan 7-8 ay kadar önce Sultandağına taş döşemeliği işçiliği için gitmiştim. O dönemde “P. O.” lakaplı top sakallı kişiyi tanıdım. Kendisi uyuşturucu satmaktaydı. Bundan 1 ay kadar sonra uzaktan akrabam olan O. K. ile Akşehir’de bulunduğumuz sırada uyuşturucu kullanmaya karar verdik, birlikle taksiye binip uyuşturucu almak için Sultandağına gittik. P. O.’ın evinin bulunduğu yere gittik kendisinden 170 TL’lik uyuşturucu aldık. Birlikte Akşehir’e geri döndük, yeni garajın yakınlarında uyuşturucu madde ile yakalandık. Benim uyuşturucu maddeyi aldığım O. isimli kışı O. H. G. değildir, ben O. H. G.’in Akşehir’de ikamet ettiğini biliyorum. Kendisinden uyuşturucu almamış olsam da kendisinin uyuşturucu madde sattığına ilişkin söylentiler, kulağıma gelmektedir. Ancak kendisi ile muhabbetim olmadığı için uyuşturucu almaya Sultandağına gitmiştim.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

ANTALYA BÖLGEADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET SAVCISI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: Yapılan yargılama sonucunda; Akşehir İlçesinde üzerlerinde eroin maddesi yakalanan K. K. ve O. K. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yürütülen soruşturma sırasında alınan beyanlarında suça konu eroin maddesini Sultandağı İlçesinde ikamet eden “P. O.” isimli şahıstan satın aldıklarını belirtmeleri üzerine Çay Sulh Ceza Hakimliğinin 29/04/2016 tarih 2016/156 değişik iş sayılı kararıyla sanık O. H. G.’in ikametinde arama yapıldığı, aramada evde bulunan sanığın eşinin akrabası İ. Y.’in üzerinde 3-4 gram esrar maddesinin bulunduğu, sanık O. H. G.’in üzerinde ve ikametinde başkaca herhangi bir suç ve suç unsurunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Soruşturma sırasında K. K. ve O. K.’ye usulüne uygun olarak, canlı teşhis,  fotoğraf teşhisi ve yer gösterilme işleminin yaptırılmadığı, tanıklar K. K. ve O.K.nin alınan beyanlarında uyuşturucu madde satın aldıkları şahsın O. H. G. olmadığını belirttikleri, sanığın uyuşturucu maddeyi başkasına sattığı veya devrettiğine ilişkin fiziki ve teknik takibin yapılmadığı bu anlamda atılı suçu işlediğine dair somut delillerin bulunmadığı, ancak somut olay da maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden birisi de, insan haklarına dayalı, demokratik rejimle yönetilen ülkelerin hukuk sistemlerinde bulunması gereken, öğreti ve uygulamada “suçsuzluk” ya da “masumiyet karinesi” şeklinde, Latincede ise “in dubio pro reo” olarak ifade edilen “şüpheden sanık yararlanır” ilkesidir. Bu ilkenin özü. ceza davasında sanığın mahkûmiyetine karar verilebilmesi açısından gözönünde bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlak surette sanık yararına değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işlenip işlenmediği ya da gerçekleştiriliş şekli hususunda herhangi bir şüphe belirmesi halinde uygulanabileceği gibi, suç niteliğinin belirlenmesi bakımından da geçerlidir. (YCGK Esas No: 2012/10-1335Karar No:2013/423).

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; sanık O. H. G.’in atılı suçu işlediğine dair mahkûmiyetine yeter somut ve yeterli, kesin ve inandırıcı delillerin bulunmadığı anlaşıldığından,

Yüklenen suçun Sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilmesi kamu adına talep olunur.” demiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

21/12/2015 tarihinde Akşehir İlçesi Otogarında O. K. ve K. K. isimli şahısların uyuşturucu madde kullanmak üzereyken eroin maddesi ile yakalanmaları üzerine başlatılan soruşturmada, adı geçenlerin söz konusu uyuşturucu maddeyi Sultandağı İlçesi’nde “P. O.” lakaplı şahıstan satın aldıklarım beyan etmeleri sebebiyle mahallinde yapılan kolluk araştırmasıyla bu kışının “O. H. G.” olduğunun belirlendiği ancak soruşturma aşamasında uyuşturucu madde kullanıcısı olan O. K. ve K. K.’ye usulüne uygun herhangi bir teşhis yaptırılmadığı ve kovuşturma aşamasında sanıkla aynı celsede dinlenen O. K. ile istinabe suretiyle ifadesi alınan K. K.’nın kendilerine uyuşturucu satan kişinin sanık olmadığını beyan etmeleri sebebiyle sanığın atılı suçu işlediğine dair üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bu iki tanığın suç isnadı niteliğinde olun ve daha sonra döndükleri hazırlık beyanları dışında her türlü şüpheden uzak kesin ve net bir delil bulunmadığı kanaatine varıldığından sanık ve müdafinin istinaf başvurularının kabulü ile Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince sanık hakkında verilen 13/10/2016 tarih ve 2016/109 esas 2016/134 karar sayılı mahkûmiyet kararının CMK’nın 280/2 maddesi uyarınca ortadan kaldırılmasına ve sınığın beraatına dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Sanık O.H.G. ve müdafi Av. K. S. tarafından sanık lehine yapılan istinaf başvurularının tetkikinden;

Akşehir ilçesinde üzerlerinde içmek amacıyla bulundurdukları tespit edilen 0.18 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilen K. K. ve O. K.’nin savunmalarında; suça konu uyuşturucuyu P. O. lakaplı kişiden satın aldıkları yönündeki hazırlık aşamasında verdikleri beyanlarına istinaden; sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kamu davası açıldığı, yargılama aşamasında ise tanıkların uyuşturucu maddeyi aldıkları kişinin sanık O. H. G. olmadığını beyan ettikleri, bu şekliyle üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen iki tanığın suç isnadı niteliğinde olan ve daha sonra döndükleri hazırlık beyanları dışında sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığı kanaatine varıldığından istinaf başvurularının kabulü ile;

CMK 280/2. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinin 13/10/2016 tarih ve 2016/109 esas 2016/134 karar sayılı mahkumiyet kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

Sanığın CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Sanığın bu suç sebebiyle tutuklu kaldığı 10/10/2016-13/10/2016 tarihleri için CMK’nun 141 ve 142.maddeleri uyarınca tazminat hakkının bulunduğunun bildirilmesine,

Dair; karar sanığın yokluğunda sanık müdafi Av. K. S.’ın yüzüne karşı kararın tefhiminden itibaren 7 gün içinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka ilk derece ceza mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, Yargıtay ilgili ceza dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yolu açık ve mütalaaya uygun şekilde 07.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat