Ücretsiz izin kullanan işçi zamanında işe dönmezse ne olur?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Ücretsiz izin kullanan işçi zamanında işe dönmezse ne olur?

Şayet işveren işçinin ücretsiz izin talebini kabul eder de, mazeretsiz olarak işçi za­manında işbaşı yapmazsa ne olacaktır?

Bu durumda iş yasamızın 25/2 maddesi çerçevesinde; işverence işçinin iş sözleşmesini derhal sona erdirme hakkı doğacaktır.

İzin süresinin tespiti

İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve İş Kanunu hükümlerine göre belirlenir. İş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de için- olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

Bir yıldan beş yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara on dört günden,

Beş yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,

15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden, az olamaz.

* altı işlerinde, çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

Ancak, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilen yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat