Tüketici Dava Şartı Son Tutanak

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK SON TUTANAĞI

 

Arabuluculuk Dosya Bilgisi                                 :

Arabuluculuk Bürosu                                             :      ************

Büro Dosya Numarası                                                :       ************

Arabuluculuk Numarası                                          :       ************

 

Arabulucunun                                                                            :

Adı ve Soyadı                                                               :        **************

T.C. Kimlik Numarası                                              :        **************

Arabulucu Sicil Numarası                                   :     **************

Adresi                                                                                :       **************

 

  Taraf 1                                                                                           :      

Adı ve Soyadı                                                                  :       **************

T.C. Kimlik Numarası                                                 :       **************

Adresi                                                                                :       **************

 

 Taraf 2                                                                                         :       

              Adı ve Soyadı                                                                  :       ************** Tic. Ltd. Şti.

Ticaret Sicil Numarası                                               :       **************

Adresi                                                                                :       **************

Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                               :       Tüketici Hukuku Uyuşmazlığı

Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                    :    28.7.2020

Arabuluculuk Sürecinin Bittiği Tarih                     :        25.8.2020

 

Son Tutanağın Düzenlendiği Yer                                                  :       ***************

Son Tutanağın Düzenlendiği Tarih                               :       25.8.2020

Arabuluculuk Sonucu                                                            :

Adı geçen taraflar ************************************** arabuluculuk toplantı odasına geldiler.

Taraflara arabuluculuğun temel ilkeleri, arabuluculuk süreci ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuğun temel ilkelerini, arabuluculuk sürecini ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

Alternatif (1)

Taraflar müzakereler sonucunda tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları konusunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar anlaştıklarını beyan ettiler ve son tutanağa böyle geçsin dediler. Tarafların üzerinde anlaşma sağladığı uyuşmazlık konusu/konuları …………………………dır

 

Alternatif (2)

Taraflar müzakereler sonucunda tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları konusunda anlaşmaya varamamışlardır. Taraflar anlaşamadıklarını beyan ettiler ve son tutanağa böyle geçsin dediler. Tarafların üzerinde anlaşamadığı uyuşmazlık konusu/konuları …………………………dır.

İşbu arabuluculuk son tutanağı iki sayfa ve üç nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 17 ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun m. 73/A uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

 

 

 

İmzalar     

Taraf 1                            :             *************                              /

Taraf 2                            :             ************* Tic. Ltd. Şti.

Adına Yetkili Temsilci **********          /

Arabulucu                    :             *************                              /

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat